تحلیل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر

انتشار یافته در تاریخ: ۸ فروردین ۱۳۹۳

نقش خانواده در بروز زمینه‌ رفتارهای پرخطر، ظرفیت‌های بالقوّه دوران جوانی، شیوه‌های کمک به دوست‌یابی صحیح توسّط خانواده، عوامل روانشناختی گرایش به سیگار در نوجوان، زمینه‌های گرایش نوجوان به همسالان بزهکار، Thumb29تدبیر و گرمای صمیمیت در خانواده بزرگ‌ترین مانع گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر.

(۱/۵ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.