افسانه‌ای به نام شکاف نسل‌ها (۲)

انتشار یافته در تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

تغییر بایستی از پدر خانواده آغاز شود: راهکارهای ایجاد دنیای مشترک بین والدین و فرزندان، هدف مشترک و تلاش مشترک، رشد مسئولیت‌پذیری در ازای یاری‌رسانی به خانواده، نیاز به تشکیل جهان‌بینی مشترک، چسب محکمی به نام اندیشه توحیدی،Thumb54 چرا اندیشه توحیدی و ایمان به خداوند می‌تواند ما را از طوفان‌ها عبور دهد؟

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.