ویژگی‌های انسان سالم

انتشار یافته در تاریخ: 2 می 2014

روان‌شناسی انسان سالم در مقابل روان‌شناسی مرضی، انسان متکامل در مسیر رشد، ویژگی‌های انسان سالم از دیدگاه روانکاوی: تعادل سه بخش روان؛ آن (id)، من (ego)، و اَبَرمن (super-ego) و توجّه به ندای ناهشیار،Thumb9 مراحل رشد روانی- اجتماعی Psychosocial (دیدگاه اریکسون)، ویژگی‌های انسان سالم در روان‌شناسی انسان‌گرا: اختیار انسان و توان هدایت آگاهانه زندگی،گسترش خود (self-extension) و هدفمندی (دیدگاه آلپورت)، نیازهای پایه و رسیدن به مرحله خودشکوفایی (self-actualization) و ویژگی‌های انسان خودشکوفا (دیدگاه مازلو)،  هماهنگی خویشتن‌پنداری با خود واقعی ارگانیسمی و دسترسی به یاور سازگار و هم‌دل و ارائه کننده توجه مثبت بی قید و شرط (Unconditional Positive Regard) (دیدگاه راجرز)، روان‌شناسی مثبت‌نگر، دستاوردهای اخیر روان‌شناسی، انسان معنوی و بررسی رسیدن انسان به سلامت با نگرش توحیدی.

(مدّت زمان جلسه حداقل ۳ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان