چرا غرب دیگر الگوی خوبی نیست (۲)

انتشار یافته در تاریخ: 19 ژوئن 2014

جنگ‌های جهانی و ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت، مدیریت و بزرگ‌نمایی تبلیغاتی آمریکا در خصوص قدرت علمی و پیشرفت سطح زندگی، مقابله با فرهنگ‌های بومی به عنوان فرهنگ‌های ناکارآمد برای توسعه، غرب خود را غایت دستاورد بشر می‌نامد، Thumb72خطا در تفکیک میان تمدّن و فرهنگ، علل گرایش دولت‌ها به تجدّد و توسعه و  الگوبرداری از غرب.

       (مدّت زمان جلسه حداقل ۱/۵ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان