در مسیر پویایی

انتشار یافته در تاریخ: 21 مارس 2011

محور مطالب کتاب: هر روز صبح ما به دانشکده می آییم، و برنامه روزانه را دنبال می کنیم. به کلاس می رویم و درس می دهیم و درس می گیریم و بازمی گردیم. به نظر می رسد دانشگاه و شیوه های رایج در آن؛ از جمله روش های تدریس، ساختار اداری و شیوه های ارزشیابی، کم و بیش ثابت مانده اند و هر یک از ما نیز بیشتر به وظایف رسمی خود بسنده می کنیم. این در حالی است که نیازهای ما با گذر زمان شکل جدیدی به خود گرفته است و در شرایط امروز، پرورش نسلی پرانگیزه، پویا و هدفمند، محتاج توجه ویژه مدیریتی به برخی نیازهای روانی و مدیریت فضای انسانی دانشکده است. در این کتاب بیشتر بر فضای دانشکده و نیازهای انسانی آن تمرکز شده است. نیازهای روان شناختی جوانان برای پویایی علمی و اثر عوامل مختلف محیطی و ارتباطات انسانی در دانشکده در ارتباط با این نیازها تحلیل شده است. برخی از نتایج تحلیلی با نظرسنجی از دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفته اند و نتایج پرسش نامه ها مویّد نیاز به تحوّل در سازوکارهاست.

 Book_DarMasirPooyaee_90

دریافت فصل دوم کتاب

حیطه: روان شناسی انگیزش، آسیب شناسی، نیازهای جوان امروز.

بخشی از سرفصل های کتاب:

فصل اول. فضای انسانی دانشگاه: تعریف فضای انسانی و مفاهیم مربوطه.

فصل دوم. عوامل موثر در پویایی، انگیزه علمی و سلامت روان دانشجويان: زیربنای روانشناختی،  نقش فضای دانشکده در پویایی دانشجویان، عوامل مؤثر در نیازهای روانشناختی پویایی (امنيت ذهني، احساس ارزشمند بودن،…)، هدف و الگو، آسیب شناسی دانشجویان سال اول، پیشگیری از آسیب ها: نقش خانواده، مرکز مشاوره، و  دانشکده،،…

فصل سوم. بهینه سازی فضای انسانی، نظرسنجی از دانشجویان: رابطه استاد و دانشجو، وابستگی احترام به نمره، نقش مثبت و منفی امتحان در رشد علمی، …

اولین انتشار در دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ بهار ۱۳۹۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.