مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه

انتشار یافته در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

خداوند متعال را شاکرم که توفیق اتمام نگارش این کتاب را، که حاصل پانزده سال کار تحقیقی و تحلیل‌ها و تجارب عملی نگارنده در حوزه دانشگاه‌ و رشد و کارآمدی آن است، عنایت فرمود. در این کتاب، برای اولین بار یا با نگرشی جدید، مباحثی مانند مشکل ارتباط دانشگاه با صنعت، تعیین اهداف کلان دانشگاه، فرهنگ و جایگاه آن در دانشگاه و برنامه‌ریزی فرهنگی، ارتباط استاد و دانشجو، اثر محیط و حتی معماری فضا بر انگیزش دانشجویان، روش‌های بهتر آموزش و ارزشیابی، مشکلات اساتید جوان، اهمیت نقش پرسنل و کارمندان، اهمیت حفظ کرامت دانشجویان، و نقش و جایگاه مرکز مشاوره در کنار بسیاری موضوعات دیگر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی مورد بحث قرار گرفته، و طرحی هماهنگ و یکپارچه برای دانشگاه ترسیم شده است.

علی‌رغم اهمیت موضوع، متأسفانه در این زمینه تا کنون کار جامعی صورت نگرفته بود. معدود آثار موجود، یا بر یک حوزه محدود تمرکز کرده یا با رویکرد ترجمه‌ای، تناسب کم‌تری با قوت‌ها و ضعف‌های دانشگاه‌های ما داشتند. ‌این کتاب از نوع ترجمه یا تدوین نیست، اگرچه به فراخور موضوع از منابع دیگر نیز استفاده کرده است، و شاید این امر، علت طولانی شدن نگارش آن را نیز نشان می‌دهد.

دغدغه و انگیزه نگارش این کتاب، استفاده از ظرفیت‌های نهفته و پنهان دانشگاه‌های ما در کمک به رشد علمی و بالندگی شخصیت انسانی دانشجویان، و قرار گرفتن دانشگاه در مسیر واقعی پاسخگویی به نیازها و منافع ملّی ماست. در حوزه نسبتاً جامع تحت پوشش این کتاب، در هر مورد کوشش شده است تحلیل شرایط فعلی و مستندات مربوطه، به همراه طرح و راهکار‌های ارتقایی ارائه گردد.

دانشگاهیان و خوانندگان محترم می‌توانند نظرات و بازتاب‌های خود را در خصوص این کتاب در این صفحه درج نمایند. دریافت نظرات موجب امتنان بوده و موجب ارتقای نسخه‌های آتی کتاب خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.