عملیات روانی: مصون‌‌سازی

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

در این سخنرانی که در ادامه سخنرانی “عملیات روانی، مبانی و شیوه‌‌ها” ارائه می‌‌گردد، نمونه‌‌هایی از عملیات روانی و اثرگزاری آن با عمق بیشتری مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.اولین فایده دانستن تکنیک‌‌های عملیات روانی افزایش مصونیت نسبت به آن‌‌ها و افزایش هشیاری است.

Stand_Mindfulness8(PsyImmunizOP)

در این خصوص آرای منتقدین شیوه‌‌های رسانه‌‌ای و  آثار اجتماعی این شیوه‌‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.نگاه این سخنرانی، نگاهی روانشناختی و جامعه‌‌شناختی است، و  ضمن ارائه برخی جنبه‌‌های تاریخی، بررسی  ابعاد فردی و اجتماعی  این پدیده  نیز  مورد توجّه خواهد بود.

   سپس به مبحث سواد رسانه‌‌ای پرداخته می‌‌شود، که شامل انتخاب مجرا، و محتوای اطّلاعات، و تشخیص قصد گوینده از چینش و طرز بیان خبر است. سواد رسانه‌‌ای انسان را توانمند می‌‌سازد تا در شرایطی که با انبوهی از پیام‌‌های رسانه‌‌های گروهی مواجه است، به آسانی پیام‌‌‌های مورد نیاز خود را پیدا و انتخاب کند، و خود را از آثار ناخواسته اطّلاعات مصون نگاه دارد. این بحث شامل تحلیل منافع خبرگزار،تشخیص گرایش رسانه، دانستن الگوهای بازنمایی واقعیات در رسانه، داشتن نگاه نقّادانه ، شناخت کاربردهای ضمنی زبان، و  رمزگشایی پیام‌‌های چندلایه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان