نخبه‌‌گرایی و مهاجرت مغزها

انتشار یافته در تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

مدرک‌‌گرایی، گرایش به کسب عناوین بدون علاقه و جهت‌‌‌گیری حقیقی در علم، از آن‌‌جا که باعث جایگزینی اهداف اصیل علمی و اجتماعی با اهداف موقّت و فردی می‌‌شود، یکی از عوامل نامساعد در کیفیت آموزش است. مهاجرت، به عنوان یک هدف فرعی دیگر، باعث از دست رفتن سرمایه‌‌های انسانی کشور است. 

Stand_Mindfulness13(Nokhbe&Madrak)

در این سخنرانی هر دو پدیده در ساختار اجتماعی و آموزشی و تاریخ معاصر مورد ریشه‌‌یابی قرار می‌‌گیرد. همچنین به تحلیل عوامل مورد نیاز در ساختار آموزشی مانند مسئولیت‌‌پذیری از دوران کودکی، کار گروهی و توجه به نخبه‌‌گرایی جمعی در مقابل نخبه‌‌گرایی فردی پرداخته می‌‌شود: ریشه مدرک گرایی چیست ؟  محوریت دانشگاه در آینده‌‌نگری خانواده‌‌های ایرانی برای فرزندانشان تا چه اندازه به سود جامعه است؟ کارکرد  تاریخی و کارکرد مورد انتظار دانشگاه چیست، و پیشرفت جامعه بر دوش کدام اقشار صورت می‌‌گیرد؟  شیوه جذب و تشویق نخبگان اجتماعی چیست؟  مزایا و معایب پدیده مهاجرت  کدام است؟  کدام خرده فرهنگ‌‌ها و ارزش‌‌های قراردادی جامعه و خانواده در مهاجرت مغزها نقش دارند؟ کدام عوامل  آموزشی و ساختاری  و فرهنگی‌‌‌- روانی در گرایش جوانان ما به فردمحوری و مهاجرت موثر هستند؟  و چرا نخبه‌‌گرایی  جمعی بر نخبه‌‌گرایی فردی  ترجیح دارد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.