تحولات تاریخی شیوه‌‌های تدریس و آموزش

انتشار یافته در تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

برنامه آموزشی هر کشور مبتنی بر نوعی نگرش به فرایند رشد و شیوه یادگیری انسان است، که از تولید نیروهای انسانی مورد نیاز کارخانجات صنعتی تا رشد همه جانبه نیروهای بالقوه انسان را شامل می‌‌شوند. امروز بسیاری از صاحب‌‌نظران نقائص ساختار و برنامه آموزشی را یکی از عوامل پایه در مشکلات اجتماعی و صنعتی کشور می‌‌‌دانند و همزمان راه حل بخش عمده‌‌ای از مشکلات را نیز در رشد و ارتقای این ساختار می‌‌بینند. ساختار آموزشی ما مبتنی بر چه فرض‌‌هایی در مورد انسان است؟ این ساختار چه زمانی و چگونه به وجود آمد؟  و تا چه حد از تجارب پیشینه غنی علمی کشور بهره‌‌مند است؟

Stand_Mindfulness9(historyofEducation)

در این سخنرانی ، کوشش خواهد شد در راستای یک نقد سازنده از ساختار آموزشی امروز کشورمان، ریشه‌‌ها و تاریخچه شکل‌‌گیری شیوه های امروزی آن مورد بررسی قرار گیرد، در این مسیر  ابتدا  دیدگاه های حکمای ایرانی مسلمان در زمینه مسئله رشد و آموزش و سپس تحولات  نظریه‌‌های  آموزشی در کشورهای صنعتی  به اختصار مرور می‌‌شود.همچنین در بحثی تاریخی به پیشینه علمی و آموزشی ایران پرداخته می‌‌شود  و چگونگی شکل‌‌گیری ساختارهای رسمی امروزی و  شیوه‌‌ه‌‌های جاری در تدریس و ارزشیابی  مطرح می‌‌گردد. نهایتاً برخی از تلاش‌‌‌های صورت گرفته در چند دهه اخیر برای انطباق بیشتر ساختار آموزشی با نیازهای ملّی، و افق آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.