زمینه‌‌های رشد خلاقیت

انتشار یافته در تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

توجّه به خلّاقیت در آموزش امری ستوده است. امّا حرکت به سوی پرورش دانش‌‌آموزان یا دانشجویان خلّاق به آسانی برگزاری یک کلاس، مثلاً برای بالا بردن مهارت‌‌های کامپیوتری افراد نیست. به نظر می‌‌رسد خلّاقیت حقیقی نیازمند تحولات مهمّی در ساز وکارهای آموزشی است.

Stand_Mindfulness10(Creativity)

فرزندان ما بایستی بتوانند از محصور ماندن در چارچوب معلومات رسمی پرهیز نموده،و در پاسخ با یک نیاز اصیل که خود نیز  آن را لمس کرده و از انگیزه کافی برای پاسخ‌‌‌گویی به آن برخوردارند، به تلاش و آفرینش فکری دست بزنند. به این ترتیب حجم بالای اطلاعات درسی مورد ارزشیابی بدون آن که مجال قابل توجّهی برای تفکّر و تعمّق وجود داشته باشد، یا انقطاع برنامه آموزش از نیازهای ملموس بومی و ملّی، خود مانعی بر سر راه خلّاقیت است. گذشته از لزوم توجه به این پیش‌‌نیازهای اساسی خلّاقیت، شیوه‌‌های تدریس و ارزشیابی نیز بر بروز یا عدم بروز خلّاقیت‌‌های فراگیران مؤثّر هستند، و در این زمینه رویکرد محیط آموزشی به مسائلی مانند نحوه تدریس، پاداش‌‌دهی، رقابت و برتابیدن تفاوت‌‌های فردی حائز اهمّیت است.

در این سخنرانی ضمن پرداختن به زمینه‌‌های مساعد و نامساعد خلاقیت، راهبردهای ارتقای خلاقیت و کارآمدی فارغ التحصیلان مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.