بحران نسل‌پروری و آثار کاهش جمعیت در آینده ایران

انتشار یافته در تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲

اهمیت مسئله جمعیت و توانمندی و بقای یک ملّت، آثار کاهش زاد ولد در آینده نزدیک، ریشه­‌یابی بحران نسل­‌پروری، موانع ازدواج، و موانع زاد ولد:  انگاره­‌های معاصر درباره استاندارد زندگی، افزایش انتظار رفاه و نیازهای کاذب، بلوغ ذهنی دیررس در عصر حاضر، نقائص تربیتی معاصر در جامعه ما (تربیت فرزندان وابسته و آسان­‌طلب و در بند نیازهای خود)، Thumb35مثال­هایی از مشاهدات عینی در جوامع سرمایه­‌داری، راهبردهای تغییر: گام اول (اقدامات فرهنگی)؛ قناعت، تغییر انتظارات از زندگی و انگاره­‌های شادکامی متناسب با طبیعت انسان و جستجوی رضایت در درون، تربیت فرزندان در خانواده با هدف رشد عقلانی، مسئولیت­‌پذیری و پرورش توانایی­‌های بنیادین والدگری، نقش مدارس- گام دوم (اقدامات اجرایی)؛ شرح اقدامات لازم از سوی دولت، راهکار ما: جامعه خانواده­‌محور.

(دو جلسه، مدّت زمان هر جلسه ۲ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.