برنامه علمی بومی در آموزش و پژوهش

انتشار یافته در تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۲

چرا شرایط فعلی با نیازهای بومی ما سازگار نیست،  تاریخچه آموزش جدید در ایران و اقتباس از غرب، علوم در خدمت صنعتی شدن غرب، جدایی تعلیم و تربیت از نیازهای ما، لزوم شناخت برنامه‌ریزان از نیازهای جامعه، تجربه و تفکر، پیشینه علمی ما و شیوه درس‌گذاری، ظرفیت جهان‌بینی الهی ما برای گشودن عرصه‌های جدید در علم، بررسی ویژگی‌های لازم برای برنامه علمی بومی در حوزه‌های کشاورزی، دفاعی، و…، اساس تربیت انسان متعالی و Thumb26مسئله خلّاقیت در آموزش، بررسی نقّادانه برنامه درس ملّی: مبانی فلسفی (هستی شناسی؛ مانند وحدت در عین کثرت، و انسان‌شناسی؛ مانند شخصیت و فطرت انسان)، شایستگی‌های پایه‌ای (تعقّل، ایمان، علم، اخلاق، عمل) و گسترش آن‌ها، حوزه‌های یادگیری (تفکّر و حکمت، ریاضیات، علوم تجربی، و بحثی در مورد گنجاندن درس منطقLogic )، شیوه‌های یاددهی و یادگیری (فعّال، مشارکتی، و …).

                (مدّت زمان جلسه حداقل ۲ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.