نیازهای واقعی ما و اثر شبه‌نیازها در روند هویت‌یابی

انتشار یافته در تاریخ: 19 فوریه 2014

speaker_logo  ویژگی‌‌‌‌های انسان سالم، مسئولیت‌‌‌‌پذیری و شفّافیت، خودپنداری مثبت، دنیای درون و بیرون، نقدپذیری، عوامل سوق‌‌‌‌دهنده ما به بیماری و آشفتگی‌‌‌‌های روانی، مدیریت سلامت‌‌‌‌گرا در روان انسان، نگرش مثبت، آیا مثبت‌‌‌‌نگری به معنای چشم بستن بر خطرات و زشتی‌‌‌‌هاست؟ مدیریت بر خویشتن، درختی است که در زمین جهان‌‌‌‌بینی ما ریشه می‌‌‌‌دواند. خطر “باری به هر جهت زندگی کردن” وThumb80فقدان جهان بینی، رسانه‌‌‌‌ها چگونه افراد متلاطم را جابه‌‌‌‌جا می‌‌‌‌کنند،  رسانه‌‌‌‌ها به عنوان ابزار قدرت، چرا جریان غالب رسانه‌‌‌‌ها به تحمیق مخاطبین روی می‌‌‌‌آورد؟  تولید شبه فکر، فضای تصنّعی و نقش‌‌‌‌های توهّمی برای مخاطبین. نیازهای واقعی و نیازهای غیرواقعی (شبه نیازها)، مداخله در سبک زندگی و شکل‌‌‌‌دهی آن. مصون‌‌‌‌سازی و نیاز ما به جهان‌‌‌‌بینی متصل به خداوند.

(مدّت زمان جلسه حداقل ۲ساعت)

_____________________________________________________________________

برای این سخنرانی فایل‌های نمونه صوتی وجود دارند:

speaker_logo سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران ، سوم آبان‌ماه ۱۳۹۳    Pic2 Pic1

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.