حال خوب و چگونگی حفظ آن از طریق سلامت معنوی

انتشار یافته در تاریخ: 22 فوریه 2014

پاسخ‌‌‌‌گویی به وجدان آگاه خود و پاسخ‌‌‌‌گویی نسبت به رفتار خود در قبال دیگران، رابطه انسان با خداوند، با خودش، با طبیعت و با جامعه، برخی از اصول نگرش در سلامت معنوی: خداباوری، باور به قانون‌‌‌‌مندی جهان، اعتقاد به تداوم جهان پس از مرگ (ما همیشگی هستیم)، اعتقاد به اصل عمل و عکس‌‌‌‌العمل،Thumb30 باور به نجات بخش بودن حقیقت، اعتقاد به هدفمندی جهان، اعتقاد به عشق خداوند به انسان، همیشگی بودن رابطه با خداوند (خداوند هرگز از ما ناامید نمی‌‌‌‌شود).

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان