گام‌های معنوی در سلامت روان

انتشار یافته در تاریخ: 22 فوریه 2014

احساس امنیت و نقش محوری آن در روان انسان، ارتباط با خداوند، باور به قانون‌‌‌‌مندی جهان، اعتقاد به ویژگی عمل و عکس العمل در جهان، مسئولیت-پذیری انسان در قبال خود و دیگران، شفافیت، کنترل نفس، خالص شدن و صداقت در رابطه با خود، اعتقاد به گستردگی حق و نابودشدنی بودن باطل و Thumb9مقابله با نگاه منفی و ناامیدانه در زندگی. خودشناسی و تشکیل جهان‌‌‌‌بینی به عنوان مبنایی برای مدیریت زندگی.

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان