آشنایی با علم طبیعی و تأثیر آن بر سلامت روان

انتشار یافته در تاریخ: 22 فوریه 2014

مقایسه زندگی شهری و روستایی، میزان دسترسی به طبیعت،  غلبه رسانه: دریافت حقیقت با واسطه (Mediated  Reality) در مقایسه با تماس مستقیم با واقعیت، شکل‌‌‌‌گیری مفاهیم و ادبیات ذهنی کودکان و تأثیرپذیری آن از محیط، حکمت یا علم طبیعی، معلومات متّکی به رسانه‌‌‌‌ها، سازگاری اجزا در علم طبیعی، آشفتگی‌‌‌‌های روانی و Thumb_28ارتباط آن با تعارض‌‌‌‌های ذهنی، عوامل آسیب‌زای روانی در سبک رایج زندگی امروز، سازگاری معیوب، تلویزیون، نمایش خشونت و ضربه روانی در کودکان.

    (مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان