علل ماندگاری شخص در فضای اجتنابی از حل مسئله

انتشار یافته در تاریخ: 15 مارس 2014

تحلیل روانشناختی ایجاد و ماندگاری فاصله میان یک شخص با فرد یا گروه اجتماعی دیگر – عوامل درونی بازدارنده از جمله تاریک دیدن دیگری، قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌ها، عدم پذیرش اطلاعات مخالف با جهت‌گیری فکری شخص، و عدم تمایل به برهم ریختن نظم ذهنی فعلی و ایجاد چالش مجدد، Thumb48عوامل درونی نزدیک‌کننده از جمله گذشت در رابطه، قبول مثبت و منفی طرف مقابل، و واگذاری نقش جدید.  عوامل بیرونی بازدارنده از جمله ارضای “من” ستیزه‌جو، ناکامی‌های مرتبط با دیگری و فرافکنی ناکامی‌های خود به دیگری، قرار گرفتن در معرض عوامل تشدید کننده ضدّیت با دیگری و …

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.