ارتباط با فرزندان

انتشار یافته در تاریخ: 2 آوریل 2014

عوامل کاهش ارتباطات کلامی و بی نیازی کاذب نسبت به یکدیگر، ارتباط مؤثّر با همسر،  انتخاب اسباب بازی و بازی گروهی با فرزندان، نقش تلویزیون و رسانه و ضرورت کنترل آن، توسعه ارتباطات درون خانوادگی از طریق اجرای برنامه‌های مشترک اجتماعی،Thumb53 تشکیل جلسات خانوادگی با حضور و مشارکت فرزندان، افسانه شکاف نسل ها و ارتباط مؤثّر با فرزندان.

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.