تحلیل جریان اعتراضی “آن یک درصد و این نود و نه درصد”

انتشار یافته در تاریخ: 28 می 2014

پیدایش جنبش اعتراضی نود و نه درصد در آمریکا: اعتراض مردم به چه چیز بود؟ عدّه معدودی ثروتمند آمریکایی بیش از صد و پنجاه ‌میلیون آمریکایی ثروت دارند- شکل‌گیری ساختار حکومت در آمریکا، مفهوم دموکراسی و تئوریزه شدن حکومت اشراف پس از انقلاب فرانسه، بانک‌ها و بانک‌داری در غرب، Thumb69انقلاب صنعتی و شکل‌گیری برده‌داری صنعتی و ساختار جامعه امروزی، سازوکارهای اقتصادی و کنترل مردم – منتقدان دموکراسی و آزادی در آمریکا، بحران‌های امروز آمریکا.

(مدّت زمان جلسه حداقل ۲ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.