نگاهی به فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و ضرورت خودآگاهی

انتشار یافته در تاریخ: 28 می 2014

نبرد فرهنگی: واقعیّت یا توهّم؟ رسانه به عنوان ابزار نوین صاحبان قدرت، نقاب رسانه بر چهره واقعیّت، هجوم به نهاد خانواده، ترفندهای جدید فرهنگی، عملیات روانی و مثال‌های آن، تهدید نرم، ChildinFrontOfTVفرهنگ‌سازی همراه با اهرم فشار، موادّ مخدّر به عنوان یک تهدید جدّی، عوامل خودباوری جوانان ما.

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.