آیا پیامدهای عادت کردن می‌تواند منجر به رشد گردد؟

انتشار یافته در تاریخ: 28 می 2014

عادت‌ها، طرحواره‌ها و نیاز به سازگاری، عادت کردن به عنوان راه حل در حوزه خانواده و جامعه؟ آیا عادت می‌تواند منجر به رشد شود؟ عادت می‌تواند فرایندهای غلط را جا بیندازد.  بررسی در حوزه خانواده: چه چیزی همسران را به رشد در رابطه‌شان می‌رساند؟ عادت به عنوان تسهیل‌کننده امّا نوعی سازگاری منفعل،Thumb_28 مقایسه سازگاری منفعل و غیر عقلائی و سازگاری فعّال و هوشمندانه، بررسی در سایر حوزه‌های اجتماعی: عادی شدن و جا افتادن فرایندهای غلط و ماندگاری عیوب و نواقص در اجتماع، داستان متکدیان واشنگتن، عادت و پدیده حداقلّی بودن: علّت تاریخی کم‌رونقی چهره شهرها در گذشته و حال، عادت و  آسیب‌پذیری فرهنگی.

(مدّت زمان جلسه حداقل ۱/۵ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.