تحلیل سینمای غرب؛ اهداف و پیام‌های درونی آن

انتشار یافته در تاریخ: 14 آگوست 2014

سینمای زشت نمایی و دلایل انتشار آن، سینمای بزرگ‌نمایی غرب، سینمای تقدیس تکنولوژی، سینمای حمله به هویت‌ها، سینمای تحریف تاریخ، سینمای انگاره‌ساز و سینمای نگرش‌ساز، والت دیزنی و تحلیل چند انیمیشن کودکان. آیا سلطه طلبی در جهان امروز واقعیت دارد؟ Thumb73سلطه و سلطه گر و سلطه پذیر، چرا سینمای آمریکایی به نمایش خشونت در فیلم ها می پردازد؟  طرّاحی و تحکیم نگرش اصالت زور و بقای قدرت، حساسیت‌زدایی نسبت به خشونت و کاهش مقاومت افکار عمومی، تئوریزه کردن خشونت برای به حاشیه راندن میل طبیعی بشر به همزیستی، سلطه گری مدرن تطهیر و کم هزینه شده است: مفهوم غل و زنجیرهای ذهنی.

(مدّت زمان جلسه حداقل 2 ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.