خانواده سالم

انتشار یافته در تاریخ: 3 نوامبر 2013

زن و شوهر جوان، برای مدیریت زندگی مشترک خود نیازمند دانش هستند. اولین گام در این مسیر شناخت ماهیت متفاوت این رابطه با روابط دیگر است، به گونه‌‌ای که الگوهای ارتباطی همسران تابع منطق به کار گرفته شده در روابط بین دو فرد در اجتماع بیرون از خانه نمی باشد. همسران بایستی برای ساخت فرهنگ مشترک، و رسیدن به یکدیگر فعالانه بکوشند، و تنها با از خود بیرون آمدن و به دیگری پرداختن است که می‌‌توانند به رشد واقعی برسند.

stand_Family2(HealthyFamily)

در این سخنرانی به ماهیت رابطه زناشویی، به مهارت‌‌های مورد نیاز مانند هنر گفتگو، و به توجهات عاطفی و حمایتی که ضامن رشد و بقای خانواده است پرداخته می‌‌شود. راه‌‌های رسیدن همسران به یکدیگر بررسی شده و ضمن آسیب‌‌شناسی این رابطه، به بهترین راه‌‌های ترمیم رابطه اشاره می‌‌گردد.  خانه چگونه جایی است؟ زن و شوهر بایستی چه نوع حمایت‌‌هایی را از یکدیگر نشان دهند تا رابطه آن‌‌ها در برابر آسیب‌‌ها مصون شود؟ اصولی که بقای رابطه به آن‌‌ها وابسته است کدامند و همسری کردن شامل چه نقش‌‌ها و چه وظایفی است؟ همچنین در نارسایی‌‌ها، زمانی که یکی از طرفین  احساس محرومیت یا تحمیل می‌‌کند چگونه باید عمل کرد؟ تفاوت ترمیم یک سویه با ترمیم دوسویه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.