پویایی در لحظه

انتشار یافته در تاریخ: 3 نوامبر 2013

در شرایط مشخصی ذهن ما از تحلیل و تفکر فعالانه درباره شرایط محیط خود و حضور و پویایی در زمان حال بازمی‌‌ماند و صرفاً به الگوهای فکری از پیش آموخته خود تکیه می‌‌کند. عواملی از جمله سبک زندگی امروز ما با حجم بالای اطلاعات دریافتی در روز، تعقّل فعال ما را بیش از هر زمان  به حاشیه رانده است و آسیب‌‌های ناشی از انفعال فکری  را در زندگی ما افزایش داده است. قضاوت‌‌های معیوب، احساس ناتوانی و گاه ناامیدی، و واکنش‌‌های ناسنجیده به اطرافیان از جمله این آسیب‌‌ها هستند.

Stand_Mindfulness1(MindfulvsMindless)

در این سخنرانی ابتدا به تحلیل عملکرد ذهن و معرّفی مختصر طرحواره‌‌ها و  تصوّرات قالبی  به عنوان بخشی از ابزار  ذهن برای تسهیل تعامل ما با دنیای بیرون پرداخته می‌‌شود . در عین حال نشان داده می‌‌شود که در غیاب تفکّر، چگونه این ابزار می‌‌توانند ما را دچار خطا نمایند . در مرحله بعد به   عواملی توجّه می‌‌شود که ما را از تعقّل فعّال و فکر پویا دور می‌‌سازند . بخشی از این عوامل مانند منابع اطلاعات زائد و  غیر  ضروری، بخشی از زندگی روزمره ما هستند. در نهایت  اهمّیت پویایی فکری و تلاش برای رسیدن به آن تشریح می‌‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.