شخصیت سالم و مدیریت زندگی

انتشار یافته در تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

یکی از ویژگی‌‌های کارآمد در شخصیت سالم، پویایی فکری و حضور در لحظه است. توجّه افرادی که فاقد این توانایی هستند، اغلب معطوف به گذشته یا آینده است و تجربه جاری زمان حا ل مورد تحلیل عقلانی و توجه هشیارانه قرار نمی‌‌گیرد. لذا برخورد با مسائل جاری بر اساس ذهنیت‌‌های کلیشه‌‌ای و نه با درک شرایط صورت می‌‌گیرد و گاه چالش‌‌هایی که بایستی با تفکر و جستجوی راه حل به صورت عقلانی حل شوند، آن‌‌قدر به تعویق می‌‌افتند تا به احساس درماندگی منجر شوند.

در این سخنرانی ارتباط میان برخی ویژگی‌‌های شخصیت سالم، و مدیریت زندگی مورد توجّه قرار می‌‌گیرد. نشان داده می‌‌شود که چرا افراد دارای تعقل فعّال و پویایی در لحظه، از امید بالاتری برخوردار هستند، هیجانات خود را بهتر مدیریت می‌‌کنند، با شرایط جدید بهتر سازگار می‌‌شوند، از خلاقیت بیشتری برخوردار هستند و در روابط اجتماعی موفق‌‌تر عمل می‌‌کنند. آن‌‌ها می‌‌توانند در دشواری‌‌ها، از زوایای جدیدی به مسئله بنگرند و راه حل پیدا کنند، و هر بار که در محیط زندگی و اعضای خانواده خود می‌‌نگرند، برداشتی تازه داشته و دچار یکنواختی نشوند. در نهایت رشد پویایی فکر و توانایی  حضور در لحظه بررسی می‌‌‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.