پیام های غیرمستقیم

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

امروز ما در دریایی از پیام‌‌ها زندگی می‌‌کنیم؛ علاوه بر رسانه‌‌هایی مانند تلویزیون و تابلوهای تبلیغاتی، هر پیام دیداری و هر پیام شنیداری، و حتی معماری بنایی که در آن زندگی می‌‌کنیم، با ما حرف می‌‌زنند و حاوی پیام‌‌های مستقیم و غیر مستقیم هستند. پیام‌‌های مستقیم معمولاً توسط خودآگاه ما تحلیل می‌‌شوند و ما می‌‌توانیم مضمون آن‌‌ها را بپذیریم یا رد کنیم. اما تحت شرایط مشخصی، پیام‌‌های غیر مستقیم می‌‌توانند بدون آن که توسط ما تحلیل شوند به ذخیره افکار و انگاره‌‌های ناخودآگاه ما افزوده شوند.

Stand_Mindfulness4(indirectMessages)

این انگاره‌‌ها همانند سایر انگاره‌‌های ما بر رفتارهای اتوماتیک (بدون فکر) ما تأثیر می‌‌گزارند و حتّی بعدها، ممکن است منبع اولیه آن پیام را از خاطر برده و مضمون آن‌‌ها را نتیجه فکر و جزئی از نگرش خود تلقّی کنیم. این امر در عصر ما که انبوه اطلاعات مجال کم‌‌تری برای تحلیل می‌‌گذارد، به مراتب بیشتر از گذشته است.

در این سخنرانی شرایط ارائه موفق یک پیام مستقیم یا مخابره پیام‌‌های غیرمستقیم به ناخودآگاه انسان مرور شده، و به تکنیک‌‌های مدوّن “قانع‌‌سازی”  مخاطب، بدون آن که او خود بداند، اشاره می‌‌گردد. سپس به این سوال پرداخته می‌‌شود که چگونه می‌‌توان در دنیای پیام‌‌ها آگاهانه و متفکّرانه زندگی کرد و خود را از آثار ناخواسته مصون نگاه داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.