شیوه‌‌های آموزش پویا

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

این سخنرانی با مطرح کردن بخشی از دانش موجود درباره شیوه‌‌های پویای آموزش، می‌‌کوشد زمینه مساعدی برای  مدیریت تحوّل‌‌گرا و پویا فراهم آورد. در این سخنرانی ابتدا به طرح ویژگی‌‌های مورد نیاز در یک ساختار آموزشی پویا توجه نموده، و متعاقب آن به الگوهای تدریس و یادگیری فعّال و نقش استاد در آن‌‌ها پرداخته می‌‌شود.

Stand_Mindfulness12(ActiveLearning)

یکی از الگوهای ده‌‌گانه عرضه شده در این سخنرانی، یادگیری مبتنی بر پرسش است، که از توان استدلال  فراگیرندگان برای بازتولید مطالب علمی یاری می‌‌جوید و  استاد با فراهم کردن مقدمات و طرح سوال، ذهن فراگیرنده را در به دست آوردن نتایج علمی پویا می‌‌سازد. همچنین الگوی ارزشیابی توصیفی به عنوان جایگزینی برای ارزشیابی کمّی (نمره‌‌ای) در پایان دوره تشریح می‌‌گردد.

در این سخنرانی علاوه بر الگوهای تدریس و ارزشیابی، به سه طرح جدید برای رشد و کارآمدسازی ساختارهای آموزشی و آموزش عالی نیز اشاره می‌‌شود، که برای پاسخگویی به شرایط و نیازهای امروز کشور طراحی شده‌‌‌اند. طرح مدرسه بی‌‌حصار، می‌‌کوشد خلّاقیت را از طریق ارتباط مستقیم میان فرایند آموختن و انجام کار، و با احترام به تفاوت‌‌های فراگیرندگان، پرورش دهد. طرح استاد حامی، طرحی برای ارتقای کار گروهی، و اتصال با صنعت و کسب درآمد از همان سال اوّل ورود دانشجو به دانشگاه عرضه می‌‌کند، و طرح دانشگاه‌‌های پویا، کارآمد و نمونه، سطوحی را برای رشد  همزمان نوآوری علمی و پیوند با نیازهای صنعتی در دانشگاه‌‌ها پیشنهاد می‌‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.