مهارت‌‌های گفتگو در خانه

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

بسیاری از جدایی‌‌ها و شکست‌‌ها در زندگی مشترک، ناشی از کمبود گفتگو است. با گذشت زمان و پیش رفتن در مسیر زندگی مشترک، زن و شوهر نیاز بیشتری به اتّکا به یکدیگر دارند و این به نوبه خود محتاج درک یکدیگر، و داشتن نگاهی مشابه و مشترک به دنیای بیرون است. امّا اگر زن و شوهر نتوانند با صرف وقت و گفتگوهای مستمر به فرهنگی مشترک برسند، چگونه می‌‌توانند در بحران‌‌ها یکدیگر را درست بفهمند؟ زمان به سرعت برای زوج جوان می‌‌گذرد و وقتی مسائل روزمره عادی می‌‌شوند، امکان دارد احساس کنند که کم‌‌تر حرفی برای زدن با هم دارند و ممکن است در رابطه فکری خود احساس یکنواختی نمایند. در واقع آنان بایستی با گفتگو به زمینه‌‌ها و بناهای مشترک ذهنی در مسائلی عمیق‌‌تر از مسائل روزمرّه دست یابند.

 Stand_DiscussionSkills

با توجّه به بررسی‌‌های انجام شده، داشتن مهارت‌‌های گفتگو و آگاهی اوّلیّه از موضوعات قابل طرح در خانه برای این منظور بسیار پر اهمّیّت است. در این سخنرانی به مهارت‌‌ها و موضوعات گفتگو در خانه پرداخته می‌‌شود. شیوه‌‌های اصلی اجرای گفتگو در خانه چیست؟ چه حریم‌‌هایی باید در گفتگو رعایت شوند؟خودافشایی و رازداری بین زن و شوهر تا چه میزان است؟ با رشد فرزندان، مسئله گفتگو در خانه ابعاد جدیدی به خود می‌‌گیرد. حضور فرزندان در گفتگوها، زمینه شکل‌‌گیری درک آن‌‌ها از والدین است و در رشد آنان عمیقاً مؤثّر است. فرزندان از حضور در جلسات چه بهره‌‌ای می‌‌برند و چگونه می‌‌توان جلسات را مدیریت نمود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.