جامعه خانواده‌‌محور

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

شاید زیاد گفته شده باشد که : “خانواده، واحد بنیادین جامعه است.” امّا این مهم‌‌ترین نهاد جامعه انسانی، که تنها کانون عاطفه و همدلی و مهد اصلی پرورش نهال انسانی است، از سوی ساختار مدرن شده جوامع امروزی که متأثّر از پیامدهای تفکّر سرمایه‌‌داری هستند، به شدّت تحت فشار و حمله قرار دارد. چرا؟علّت آن است که وقتی همه ساختارها بر اساس سود اقتصادی مجموعه‌‌ای از صاحبان سرمایه تعریف شوند، تضعیف خانواده و فردفرد شدن باقی جامعه، هم نیروی کار ارزان و در دسترس را بیشتر می‌‌کند، و هم با تضعیف مقاومت در برابر خرید و رشد مصرف، سود بیشتری نصیب گردانندگان سرمایه می‌‌سازد.

Stand-Family-centeredSociety

در مقابل چنین ساختار مصرف‌‌زده‌‌ای برای  جامعه، ساختاری وجود دارد که محوریت آن بر رشد و تعالی خانواده است. در چنین جامعه‌‌‌ای، نه فقط مناسبات درون و بیرون از خانه، بلکه حتّی معماری و شهرسازی نیز، سازوکار و چهره‌‌ای نسبتاً متفاوت از شرایط امروزی خواهند داشت؛ ساختاری که بر طبیعت و سلامت انسان منطبق است.

در این سخنرانی، ضمن پرداختن به نمونه‌‌های تقابل جامعه امروزی با خانواده و ابزار آن، دکترین جامعه خانواده‌‌محور طرح شده و مورد بحث و بررسی قرارمی‌‌گیرد. برخی پیشنهادهای عملی برای زمینه‌‌سازی چنین جامعه‌‌ای ارائه می‌‌گردد. همچنین  به بررسی موانع اصلی ازدواج در شهرهای بزرگ  پرداخته و  برخی از گام‌‌های عملی در جهت تسهیل ازدواج و رفع موانع آن مطرح خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.