کنترل خشم از طریق جهان‌بینی آگاهانه

انتشار یافته در تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۲

زمینه­‌های خشم، تبیین روانشناختی خشم و رفتار پرخاشگرانه، زمینه­‌های بروز خشم در خانواده، خشم پنهان و پرخاشگری منفعلانه، خشونت رسانه‌ای و مشاهده خشونت و آثار آن بر پرخاشگری، فشار روانی، ظرفیت عصبی و آستانه تحریک­‌پذیری، شیوه­‌های کنترل خشم: تخلیه خشم یا فروخوردن آن؟ Thumb16نتایج مطالعه آماری در خصوص فروخوردن خشم، درک متقابل از دیگری، سبک زندگی معنوی و اثرات آن بر کنترل خشم.

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.