در جستجوی خوشبختی و رضایت درونی

انتشار یافته در تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۲

چگونه لذّت ببریم؟ آیا زحمت تأمین معاش با بهره‌­مندی از زندگی منافات دارد؟ معنا یافتن لذّت در تلاش، آیا میزان امکانات و رفاه معیار خوشبختی است؟ رشد دنیای عظیم درونی و احساس شادکامی، نگاه ما به سختی­‌ها چیست؟ اصل بده و بستان، سختی­‌ها باعث رشد ظرفیت‌­های ما می­‌شوند. Thumb7در ارتباط با دیگران: آیا دیگران را فقط برای نیاز خود می­‌بینیم؟ فرصت دادن به یکدیگر برای رشد.

          (مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.