مسئولیت ما در قبال ذهن خویش

انتشار یافته در تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۲

آیا انسان در قبال شکل‌گیری تدریجی ذهنیات خویش مسئول است؟ نگاه به طبیعت، مفهوم ظرفیت، ضرورت شکوفایی و توازن، اختیار انسان، مفاهیم مسئولیت و رشد، مسئولیت در قبال دوری از عوامل مخرّب و حرکت به سوی آن‌چه با رشد و شکوفایی انسانی ما در وفق است، اطلاعات مخرّب از دیدگاه روانشناختی، رThumb_28سانه‌ها به عنوان منابع اطلاعات جهت‌دار، چرا خشونت و زشتی در برخی محصولات سینمایی به وفور نمایش داده می‌شود؟ دلایل نیاز ما به سواد رسانه‌ای.

(مدّت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.