اهداف ارزشمند و پیشرفت شغلی

انتشار یافته در تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۲

هدف کوتاه مدت و دراز مدت، انتخاب شغل و رشته بر وفق علاقه، پراکندگی نیروها در غیاب هدف، نیاز به جهان بینی و چارچوب فکری، حفاظت از سرمایه های خدادادی،  خدمت رسانی و نشاط درونی دائمی، رابطه انسان های بزرگ با اهداف و آرمان‌های بزرگ، افزایش خلّاقیت و بهره‌وری فردی Thumb43از طریق توجّه و پای‌بندی به منافع عمومی و نگاه شریف در تولید و کسب درآمد.

(مدّت زمان جلسه۱/۵ ساعت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.