تاراج و تخریب میراث ملّی (درسی که باید از آن بسیار بیاموزیم)

انتشار یافته در تاریخ: 24 ژانویه 2014

دوران تجدّد، مقایسه عملکرد ایران و ژاپن در کسب علوم فنّی از اروپا، گسست از فرهنگ بومی، داستان یهودیان پارچه فروش، تاراج کتب خطّی و داستان یک عالم فداکار، تاراج میراث ملّی همزمان با خودباختگی فرهنگی، هیئت‌‌‌‌های اکتشاف فرانسوی و حفریات شوش، Pic_cyrus_cilinderهیئت‌‌‌‌های انگلیسی، هیئت‌‌‌‌های آمریکایی و آثار تخت جمشید، درسی که باید از تاریخ استعمار بیاموزیم.

   (مدت زمان جلسه ۱/۵ ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.