پیوندها

دفتر انتشار آثار استاد ساویز در این صفحه فهرستی مختصر از برخی وبسایت‌ها با محتوای مرتبط را منتشر می‌کند. البته واضح است که درج این پیوندها به معنای تأیید محتوای قرار گرفته بر روی این سایت‌ها از سوی دفتر انتشار آثار  نیست، بلکه صرفاً به عنوان کمک به مخاطبین ما برای دسترسی به وبسایت‌های قابل استفاده دیگر مد نظر است.

معرفت و جهان بینی

 

Maarefat_WebLogo  سایت برنامه تلویزیونی معرفت

 

EbrahimiDinani_WebLogo وبسایت آثار استاد ابراهیمی دینانی

 

اجتماعی و تاریخی

 

Aviny_Logo سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی

 

2016-11-21_20-15-10 یادش به خیر اون وختا (با موضوع سبک زندگی)

 

  سایت ایرانی میخریم

 

پایگاه‌‌های خبری و شبکه‌های تلویزیونی

 

1 پایگاه خبری آوای رود‌کوف

 

125   شبکه افق

 

 

 

 

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.