Posts Tagged ‘معاونت فرهنگی’

«مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه» توسط نشر جهاد دانشگاهی منتشر شد

انتشار یافته در: سپتامبر 2017
«خداوند متعال را شاکرم که توفیق اتمام نگارش این کتاب را، که حاصل پانزده سال کار تحقیقی و تحلیل‌ها و تجارب عملی نگارنده در حوزه دانشگاه‌ و رشد و کارآمدی آن است، عنایت فرمود. در این کتاب، برای اولین بار یا با نگرشی جدید، مباحثی مانند مشکل ارتباط دانشگاه با صنعت، تعیین اهداف کلان دانشگاه، فرهنگ و جایگاه آن در دانشگاه و برنامه‌ریزی فرهنگی، ارتباط استاد و دانشجو، اثر محیط و حتی معماری فضا بر انگیزش دانشجویان، روش‌های بهتر آموزش و ارزشیابی، مشکلات اساتید جوان، اهمیت نقش پرسنل و کارمندان، اهمیت حفظ کرامت دانشجویان، و نقش و جایگاه مرکز مشاوره در کنار بسیاری موضوعات دیگر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی مورد بحث قرار گرفته، و طرحی هماهنگ و یکپارچه برای دانشگاه ترسیم شده است.» (برگرفته از پیشگفتار کتاب)
علی‌رغم اهمیت موضوع ارتقای فضای دانشگاه‌ها، تحلیل موانع رشد و شکوفا نمودن ظرفیت‌های نهفته درآن، متأسفانه در این زمینه تا کنون کمتر کار جامعی صورت نگرفته بود. معدود آثار موجود، یا بر یک حوزه محدود تمرکز کرده یا با رویکرد ترجمه‌ای، تناسب کم‌تری با قوت‌ها و ضعف‌های دانشگاه‌های ما داشتند. ‌این کتاب از نوع ترجمه یا تدوین نیست، بلکه ارائه کننده تحلیل‌ مستند علمی همراه با راهکارهای متعدد عملی متناسب با دانشگاه ایرانی است، اگرچه به فراخور موضوع از منابع دیگر و تجارب دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج نیز استفاده کرده است. امید آن است که این اثر، که چکیده پانزده سال تحقیق و تجربه مولف، در روان‌شناسی محیط‌های آموزش عالی و ده سال تجربه در مدیریت و مشاوره به مدیران دانشگاهی است، مبنای نظری لازم برای بخشی از تحولات لازم در دانشگاه‌های ما را فراهم نماید. - آیا شیوه‌های رایج در حوزه پژوهش نسبت به منافع ملی ما بهینه عمل می‌کنند؟چگونه می‌توان دانشگاه را با همین ظرفیت‌های امروز در مسیر پاسخگویی به نیازهای ملّی قرار داد؟ - ناکارآمدی‌های دانشگاه چه سهمی در ناکامی دانشجویان دارند؟ با کدام تحولات کم‌هزینه می‌توان این آسیب‌ها را مهار نمود؟ - کدام شیوه‌های مدیریتی در دلسردی یا کاهش بازدهی اساتید نقش دارند؟ روال‌های مناسب جایگزین کدامند؟ - ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را به سود جامعه فعال نمود؟ کتاب «مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه»، تحلیل‌ها و راهکارهای علمی رشد کیفی دانشگاه، توسط نشر جهاد دانشگاهی منتشر شده است. اساتید دلسوز، مدیران و برنامه‌ریزان دانشگاهی، کارمندان پرتلاش و دانشجویان پرسشگر می‌توانند جهت خرید و تهیه این کتاب با شماره 09124590410 تماس حاصل نمایند.
از دانشگاهیان و خوانندگان محترم صمیمانه دعوت می‌گردد نظرات و بازتاب‌های خود را در خصوص این کتاب در این صفحه درج نمایند. دریافت نظرات موجب امتنان بوده و موجب ارتقای نسخه‌های آتی کتاب خواهد شد.
تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.