سخنرانی‌ها: تحلیل‌های اجتماعی و تاریخی

جایگاه اجتماعی خانواده در فرهنگ موحدانه

انتشار یافته در: ژانویه 2023

گفتگوی تلویزیونی استاد ساویز در برنامه سیمای خانواده، با موضوع “جایگاه اجتماعی خانواده در فرهنگ موحدانه”. (جلسه دوم)

خانواده در فرهنگ موحدانه اصیل ایرانی چگونه بوده و چگونه اختلاط فرهنگ جاری ما با فرهنگ‌های دیگر باعث آسیب خانواده شده است؟ استاد ساویز در این گفتگو در برنامه سیمای خانواده (۱۱ دی ماه ۱۴۰۱) ضمن بررسی آسیب‌شناسانه به درمان‌های اجتماعی این پدیده، و به خصوص نگرش خانواده محور در مدیریت جامعه اشاره می‌کنند.

برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

داشتن خانواده سالم، با پایبندی به فرهنگ موحدانه میسر است

انتشار یافته در: ژانویه 2023

در این گفتگو که با حضور استاد ساویز در شبکه سلامت صدا و سیما (برنامه مثبت سلامت-۲۹ آذرماه ۱۴۰۱) صورت گرفته است، استاد به نقش فرهنگ در سلامت خانواده می‌پردازند. این که رشد شخصیت و احساس مسئولیت در خانواده سالم رخ می‌دهد، و این مستلزم از خود درآمدن و به دیگری پرداختن است.

برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

رسانه، مدرسه و دانشگاه، نمی توانند نقش ارزشی خانواده را ایفا نمایند

انتشار یافته در: ژانویه 2023

گفتگوی تلویزیونی استاد ساویز در برنامه سیمای خانواده، با موضوع "مدرسه و رسانه جایگزین آموزش فرهنگ در خانواده نیستند". (جلسه اول)

استاد ساویز در این گفتگوی کوتاه در برنامه ارزشمند سیمای خانواده (۲۸ آذر ۱۴۰۱) به ریشه‌یابی آسیب‌های خانواده از زاویه ای می‌پردازند که تا کنون کمتر دیده شده است. تغییر فرهنگ، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های آسیب خانواده است. آیا تغییر فرهنگ برای ما خوب است؟ تغییر فرهنگ چگونه مهم‌ترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را مختل کرده است؟

برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

حفظ خانواده با یکپارچگی فرهنگی (برای ششصد نفر مخاطب خانوادگی)

انتشار یافته در: دسامبر 2019
  این سخنرانی در آذرماه ۱۳۹۸ به دعوت خانواده محترم شاهمرادی در مجلس یادبود بزرگ خانواده و در جمع خانوده‌ ها ارایه شده است. استاد در این سخنرانی بر لزوم یکپارچگی فرهنگی برای حفظ خانواده تاکید می ورزند و با ذکر مثال نشان می‌دهند که عدم توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی و تغییر ریل فرهنگی در جامعه ما چگونه آینده خانواده و جامعه ما را تهدید می کند. برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

اساتید و رسالت فرهنگی‌ آنان در بیداری عقل‌ها

انتشار یافته در: آوریل 2017
speaker_logo سخنرانی استاد ساویز برای اساتید و مدیران فرهنگی دانشگاه جوان ما برای درک ارزش ذاتی خود و احساس مسئولیتی که نسبت به خودش و جامعه‌اش باید داشته باشد، در فشار عصر مدرنیته و دوران اطلاعات یکسویه و بحران‌های هویت نیاز به بیداری عقل دارد که جایگاه  خودش را بیابد... و این از مسئولیت‌‌ها شما اساتید گرامی است. برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

کارکرد فرهنگ و هویت‌مندی فرهنگی

انتشار یافته در: ژانویه 2017
speaker_logo سخنرانی استاد ساویز در جمع مدیران فرهنگی دانشکده‌ها با موضوع کارکرد فرهنگ و هویت‌مندی فرهنگی محتوای اجمالی این سخنرانی: تعریف فرهنگ چیست وچرا مهم است تفاوت یک فرهنگ سالم وناسالم در چیست؟ آیا فرهنگ مدرن یک فرهنگ سالم است؟ اختلاط فرهنگی چه تبعاتی دارد و در کشورما چگونه رخ داد؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحلیل سینمای غرب؛ اهداف و پیام‌های درونی آن

انتشار یافته در: آگوست 2014

سینمای زشت نمایی و دلایل انتشار آن، سینمای بزرگ‌نمایی غرب، سینمای تقدیس تکنولوژی، سینمای حمله به هویت‌ها، سینمای تحریف تاریخ، سینمای انگاره‌ساز و سینمای نگرش‌ساز، والت دیزنی و تحلیل چند انیمیشن کودکان. آیا سلطه طلبی در جهان امروز واقعیت دارد؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

چرا غرب دیگر الگوی خوبی نیست(۳)

انتشار یافته در: ژوئن 2014

چرا امروز مردم جهان به شدّت از رفتار و عملکرد آمریکا ناامید و خسته هستند؟ چهره واقعی توسعه در کشورهای در حال توسعه، تداوم استعمارگری در جهان، برده‌داری جنسی، خشونت و ترویج خشونت در دنیا، جنایات و تجاوزات نظامی، سرمایه‌داری و مقابله آن با خانواده، فاصله طبقاتی در آمریکا، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

چرا غرب دیگر الگوی خوبی نیست (۲)

انتشار یافته در: ژوئن 2014

جنگ‌های جهانی و ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت، مدیریت و بزرگ‌نمایی تبلیغاتی آمریکا در خصوص قدرت علمی و پیشرفت سطح زندگی، مقابله با فرهنگ‌های بومی به عنوان فرهنگ‌های ناکارآمد برای توسعه، غرب خود را غایت دستاورد بشر می‌نامد، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

چرا غرب دیگر الگوی خوبی نیست (۱)

انتشار یافته در: ژوئن 2014

منظور از واژه غرب: تفکیک چند مفهوم، غرب پیش از رنسانس و شرایط دنیای آن روز : اصلاح چند انگاره غلط، غرب پس از رنسانس، غرب استعمارگر و دستیابی به برتری ابزاری، انقلاب صنعتی و نگاه به انسان در غرب، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

نگاهی به فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و ضرورت خودآگاهی

انتشار یافته در: می 2014

نبرد فرهنگی: واقعیّت یا توهّم؟ رسانه به عنوان ابزار نوین صاحبان قدرت، نقاب رسانه بر چهره واقعیّت، هجوم به نهاد خانواده، ترفندهای جدید فرهنگی، عملیات روانی و مثال‌های آن، تهدید نرم، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحلیلی بر تخریب محیط زیست در تمدّن صنعتی معاصر (3)

انتشار یافته در: می 2014

(ضرورت بازنگری و تغییر در سبک زندگی )

اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی؛ رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات و گیاهان و طبیعت و عدم تخریب محیط زیست؛ حفظ فرصت کافی جهت رشد فکری و ارزش‌های معنوی. ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف علاوه بر توجه به بخش تولید، قانون‌گذاری تولید در نگرش پاسخگو به نظام طبیعت باید چگونه باشد؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحلیلی بر تخریب محیط زیست در تمدّن صنعتی معاصر (2)

انتشار یافته در: می 2014

(بررسی علل و عوامل)

تاریخچه انقلاب صنعتی، مصرف زدگی و استعمارگری، ماهیت تفکّر سلطه-جویی بر انسان و طبیعت، تخریب ساختارهای اقتصادی بومی، انتقال صنایع مخرّب به کشورهای تحت استعمار، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحلیلی بر تخریب محیط زیست در تمدّن صنعتی معاصر (1)

انتشار یافته در: می 2014

 (بررسی شرایط کنونی)

نگاهی به تخریب محیط زیست در تمدن صنعتی معاصر: صید زیاده‌خواهانه و تخریب در اقیانوس‌ها (مرجان‌ها، سطح دی اکسید کربن، دما و ...)، پلاستیک و آثار زیست محیطی آن، شتابزدگی برای کسب سود بیشتر و زیاده‌خواهی از دام و زمین: دامداری صنعتی و خطر آنتی بیوتیک، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحلیل جریان اعتراضی “آن یک درصد و این نود و نه درصد”

انتشار یافته در: می 2014

پیدایش جنبش اعتراضی نود و نه درصد در آمریکا: اعتراض مردم به چه چیز بود؟ عدّه معدودی ثروتمند آمریکایی بیش از صد و پنجاه ‌میلیون آمریکایی ثروت دارند- شکل‌گیری ساختار حکومت در آمریکا، مفهوم دموکراسی و تئوریزه شدن حکومت اشراف پس از انقلاب فرانسه، بانک‌ها و بانک‌داری در غرب، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

انقلاب اسلامی ایران و شبه انقلاب‌ها

انتشار یافته در: می 2014

انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت اصیل برخاسته از متن مردم، بررسی شبه انقلاب‌ها، تفاوت‌های انقلاب و شبه انقلاب: شعارها، ارتباط مردم و رهبری انقلاب، شفافیت در اندیشه و ایدئولوژی انقلاب، همراهی و ماندن رهبری و مردم در کنار یکدیگر، اتکا به قدرت داخلی در مقابل اتکا به خارج، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تاراج و تخریب میراث ملّی (درسی که باید از آن بسیار بیاموزیم)

انتشار یافته در: ژانویه 2014

دوران تجدّد، مقایسه عملکرد ایران و ژاپن در کسب علوم فنّی از اروپا، گسست از فرهنگ بومی، داستان یهودیان پارچه فروش، تاراج کتب خطّی و داستان یک عالم فداکار، تاراج میراث ملّی همزمان با خودباختگی فرهنگی، هیئت‌‌‌‌های اکتشاف فرانسوی و حفریات شوش، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

آثار و علل قحطی‌های ایران

انتشار یافته در: ژانویه 2014

تعریف قحطی و خشکسالی، تاریخچه قحطی‌‌‌‌ها در ایران، عوامل زیست محیطی، عوامل درونی اجتماعی، عوامل استعماری، نقش استعماری انگلستان در قحطی‌   ‌‌‌های چند سده اخیر، ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

دوران استعمار تمام نشده است (آسیا/آفریقا/آمریکای لاتین)

انتشار یافته در: ژانویه 2014

داستان استعمار و تداوم آن در جهان امروز، شکل‌‌‌‌گیری ساختار سلطه‌‌‌‌، انگلستان و شبکه اقتصاد جهانی، برهم ریختن الگوهای بومی در کشورهای مستعمره،  تفاوت توسعه و پیشرفت، شرایط مستعمرات اقتصادی، تخریب طبیعت و محیط زیست در اثر اشاعه اقتصاد مبتنی بر تولید و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

درس‌هایی از دفاع مقدس

انتشار یافته در: ژانویه 2014

تحلیل شرایط ما در زمان وقوع جنگ، روی پای خود ایستادن و  توجه به ساخت درون‌زای قدرت، تکیه به نیروی مردم در عبور از دشواری‌ها، دادن فضای ابتکار عمل به جوانان، نخبگان واقعی، نفی اصالت قدرت و یاری قطعی خداوند در سختی‌ها، فرهنگ قناعت، دفاع مقدس متأثّر از واقعه عاشورا، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

ظهور و افول اسپانیای اسلامی

انتشار یافته در: نوامبر 2013

اسپانیا سرزمینی است در جنوب قاره اروپا، که به مدّت قریب هشتصد سال تمدّن اسلامی، نگین شکوفایی علمی و دروازه انتقال علوم و فنون به سایر مناطق اروپا بوده است. در این سخنرانی به  ترسیم جلوه‌‌های زندگی روزمره، کتابخانه‌‌ها و مراکز پویای علمی، و شرایط صنعت و بازار در آن دوره  پرداخته شده، و به استناد منابع تاریخی برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تمدن اسلامی و لزوم توجه به میراث علمی ما

انتشار یافته در: نوامبر 2013

شايد بسیاری از  جوانان ما تنها همين قدر بدانند که دانشمنداني همچون جابربن حيان، ابوعلي سينا، ابوریحان بیرونی و زکرياي رازي انسان‌‌هاي بزرگي در تاريخ ما بوده‌‌اند. اما آيا تمام داستان همین است؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.