دفتر انتشار آثار منتشر نمود: آشنایی با استاد، مجموعه سخنرانی‌ها و پرسش وپاسخ‌ها

انتشار یافته در تاریخ: 27 اکتبر 2013

عصر ما از پیچیدگی‌های خاصّ خود برخوردار است. عصری است با انبوه اطلاعات در دسترس، انبوه عواملی که  باید هر روزه مدیریت شوند، افزایش فضاهای مصنوعی، و لزوم مجهز شدن به مهارت‌های لازم برای مدیریت جنبه‌های مختلف زندگی. در چنین شرایطی ما نیازمند دانشی فراتر از خود، و فراتر از خانواده خود هستیم: ما بایستی پیشینه و تاریخ پدران و گذشتگانمان را بدانیم تا آن‌چه را که داریم به درستی بشناسیم (گستردگی در طول) و نیز بایستی از خود، خانواده، مدرسه و دانشگاه، و جامعه خود و حتی از جهان پیرامونمان درک منسجمی داشته باشیم (گستردگی در عرض). تا بتوانیم نقطه اتصال خود را با محیط بیرون به درستی پیدا کرده، و در مسیر رشد خود و جامعه خود حرکت کنیم. این گستردگی طولی (تاریخی) و عرضی (اجتماعی) انسان، نیازمند دانش و کسب قدرت تحلیل است.

در این  مجموعه، خواننده شرحی از 111 سخنرانی‌ متنوع خواهد یافت، که استاد سید احمد ساویز طی سال‌های گذشته در مسیر شناسایی دردها و مشکلات اجتماعی، تحلیل، و چاره‌جویی برای آن‌ها ارائه کرده‌اند. بخشی از محورهای مطرح شده در این مجموعه از یک سو به حوزه روان‌شناختی شامل نیازهای خانواده اعم از ازدواج، ارتباط اعضای خانواده، و تربیت فرزندان و ارتباط والدین با نوجوان و جوان، سبک زندگی و روش خوب زندگی کردن، هدفمندی و یافتن مسیر در زندگی جوان اختصاص دارد و از سوی دیگر شامل تحلیل‌های اجتماعی- تاریخی مانند آسیب‌شناسی کار در جامعه، ارتقای آموزش و پرورش، آموزش عالی و دانشگاه‌ها، جایگاه ایران اسلامی در گذشته، حال و آینده، داستان  استعمار و شرح دردهای مشترک آدمی در کره خاک است.

Book_Ashenaee92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.