دانشگاه نمونه (تحلیلی از فضای انسانی دانشگاه)

انتشار یافته در تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

محور مطالب کتاب: دانشگاه محل رشد  فرزندان ما و جایگاه شکوفا شدن توانایی‌های گروهی از پرتلاش‌ترین جوانان مستعد کشور ماست. فلسفه وجود دانشگاه چیزی جز یاری جوانان کشورمان در رشد شخصیت و فراگیری علوم نیست و کارکردهای دیگر دانشگاه، همچون نوآوری علمی و پشتیبانی صنعت بدون حضور نیروی دانشجویان حتی قابل تصور هم نیست. از این رو برنامه پیشرفت دانشگاه، بایستی نشاط و شادابی و پویایی دانشجویان جوان را در خانه دومشان با قلمی پررنگ‌تر ترسیم نماید، و این مستلزم توجه به پارامترهای انسانی در مدیریت دانشگاه است.

فضای انسانی به معنای مجموعه عوامل موثر بر انسان و انگیزه‌ها و افکار او در یک محیط است و طیف گسترده‌ای از عوامل از کیفیت ارتباطات بین فردی تا حتّی چگونگی نمای درونی ساختمان را شامل می‌شود. این کتاب می‌کوشد تا اهمیت “فضای انسانی” دانشگاه را، که غالباً در مدیریت مورد غفلت واقع می‌شود،  نشان دهد و گام‌های موثری را در جهت مدیریت فضای انسانی محیط دانشگاهی مطرح نماید.

BookCover_DNemune_1390

دریافت فصل اوّل کتاب

حیطه: مدیریت ، محیط‌های آموزشی

بخشی از سرفصلهای کتاب:

فصل اول. هدف: دانشگاه نمونه، معیارهای دانشگاه نمونه، نگاه توحیدی به دانشگاه،…

فصل دوم. چالش‌ها و فرصت‌ها در بخش دانشجویی و فرهنگی: اهمیت آرمان و هدف برای دانشجویان، اصلاح برخوردهای دلسردکننده با دانشجویان، مشارکت دانشجویان در اداره محیط خود آنان، سازوکار اقتصادی زندگی دانشجویی، ….

فصل سوم. چالش‌های فراروی تحول به سمت سازمان مطلوب: چالش‌های پذیرش و همکاری با تحول در سازمان، افزایش همبستگی دانشجویان و مسئولان، ….

فصل چهارم. چالش‌ها و فرصت‌ها در بخش آموزشی و پژوهشی: رابطه درس و کار، برنامه‌های همکاری با صنعت، رتبه بندی دانشگاه‌ها توسط سازمان کنفرانس اسلامی.

تقدیر توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، چاپ اول بهار ۱۳۸۶، دوم بهار ۱۳۹۰.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.