در مسیر پویایی

انتشار یافته در تاریخ: 21 مارس 2011

محور مطالب کتاب: هر روز صبح ما به دانشکده می آییم، و برنامه روزانه را دنبال می کنیم. به کلاس می رویم و درس می دهیم و درس می گیریم و بازمی گردیم. به نظر می رسد دانشگاه و شیوه های رایج در آن؛ از جمله روش های تدریس، ساختار اداری و شیوه های ارزشیابی، کم و بیش ثابت مانده اند و هر یک از ما نیز بیشتر به وظایف رسمی خود بسنده می کنیم. این در حالی است که نیازهای ما با گذر زمان شکل جدیدی به خود گرفته است و در شرایط امروز، پرورش نسلی پرانگیزه، پویا و هدفمند، محتاج توجه ویژه مدیریتی به برخی نیازهای روانی و مدیریت فضای انسانی دانشکده است. در این کتاب بیشتر بر فضای دانشکده و نیازهای انسانی آن تمرکز شده است. نیازهای روان شناختی جوانان برای پویایی علمی و اثر عوامل مختلف محیطی و ارتباطات انسانی در دانشکده در ارتباط با این نیازها تحلیل شده است. برخی از نتایج تحلیلی با نظرسنجی از دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفته اند و نتایج پرسش نامه ها مویّد نیاز به تحوّل در سازوکارهاست.

 Book_DarMasirPooyaee_90

دریافت فصل دوم کتاب

حیطه: روان شناسی انگیزش، آسیب شناسی، نیازهای جوان امروز.

بخشی از سرفصل های کتاب:

فصل اول. فضای انسانی دانشگاه: تعریف فضای انسانی و مفاهیم مربوطه.

فصل دوم. عوامل موثر در پویایی، انگیزه علمی و سلامت روان دانشجويان: زیربنای روانشناختی،  نقش فضای دانشکده در پویایی دانشجویان، عوامل مؤثر در نیازهای روانشناختی پویایی (امنيت ذهني، احساس ارزشمند بودن،…)، هدف و الگو، آسیب شناسی دانشجویان سال اول، پیشگیری از آسیب ها: نقش خانواده، مرکز مشاوره، و  دانشکده،،…

فصل سوم. بهینه سازی فضای انسانی، نظرسنجی از دانشجویان: رابطه استاد و دانشجو، وابستگی احترام به نمره، نقش مثبت و منفی امتحان در رشد علمی، …

اولین انتشار در دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ بهار ۱۳۹۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.