Slide thumbnail

سه هدف اصلی

بر اساس تجربه سال‌ها مشاوره، سه حیطه اصلی را کلید اصلی حل مشکلات انسانی در جامعه می دانم: احیای خانواده، رشد جوان و پیشرفت دانشگاه. بزرگترین سرمایه ما جوانان ما هستند و اگر جوانان ما به آگاهی برسند و در مسیر ساختن کشور قرار گیرند جهشی بزرگ در همه عرصه ها به وقوع خواهد پیوست و مشکلات بزرگ از جمله اشتغال را در مدت کوتاهی کنار خواهد زد. اما این جوانان کجا باید تربیت شوند؟ زیرساختهای اصلی خانواده، و در مرحله دوم آموزش و پرورش و دانشگاه هستند. همین بخش ها وجهه اصلی همت را در تحقیق و پژوهش اینجانب تشکیل می دهند. (برگرفته از مصاحبه با استاد، بهمن ۱۴۰۱)

کلیپ ها و مصاحبه ها

سخنرانی های دانشگاهی

Slide thumbnail

مقالات و سخنرانی‌ها

تحلیل‌های اجتماعی
-->

دعوت از استاد

راه های ارتباطی با دفتر انتشار آثار:

  • ایمیل دفتر:
    sa.saviz@chmail.ir
  • تلفن دفتر:
    (همه روزه عصر و روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 15)
    09109205906
تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.