حافظه و ساختار اطلاعات در ذهن

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

بخش عمده‌‌ای از قوای یادگیری انسان متکی به حافظه اوست. حافظه انسان چگونه می‌تواند مشاهدات و اطّلاعات او را نگاه دارد، و در هنگام نیاز آن‌‌ها را مجدّداً در ذهن انسان به حرکت درآورد؟ ساختار ذخیره اطّلاعات در حافظه ما چگونه است؟ چگونه است که گاه اطّلاعاتی از گذشته دور به وضوح در ذهن ما نمایان می‌‌شود، و چگونه گاه وقایعی از خاطرات نزدیک را فراموش می‌‌کنیم؟

Stand_Mindfulness5(Memory)

در این سخنرانی دانش موجود درباره حافظه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. پس از توجه به بخش‌‌های مختلف حافظه مانند حافظه‌‌های حسّی، کوتاه مدت و بلند مدت، به ساختار اطّلاعات در حافظه پرداخته و نشان داده می‌‌شود که ذهن ما چگونه از الگوهای فکری و شناختی ثابتی (موسوم به طرحواره‌‌ها) و تصویرهای نوعی از پدیده‌‌های مختلف (تصورات قالبی) برای ذخیره مشاهدات و فراخوانی سریع آن‌‌ها استفاده می‌‌کند، و رابطه بین طرحواره‌‌ها با رفتارهای خودکار (بدون فکر)، پیش‌‌داوری‌‌‌ها، و بروز اشتباه در بازخوانی خاطرات و روایت آن‌‌ها بررسی خواهد شد. همچنین به مبحث فراموشی و به یاد آوری اشاره خواهد شد؛ این که چه دلایل و عواملی برای فراموش کردن  وجود دارد، و چه عواملی باعث یادآوری می‌‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.