کار و رضایت درونی

انتشار یافته در تاریخ: 4 نوامبر 2013

کار بی‌‌شک اساس رشد و سازندگی هر جامعه‌‌ای است. امّا نگاهی به نحوه اداره مشاغل گوناگون در جامعه ما، نشان می‌‌دهد که بسیاری از اصحاب مشاغل، به  کار خود  به عنوان یک اجبار معیشتی می‌‌نگرند؛ امری که شاید از قناعت  به حداقل‌‌ها در اجرای کار و رفع تکلیف، یا کم‌‌‌رونقی و کم‌‌جلوه بودن برخی محیط‌‌های کاری مشهود باشد. بی‌‌شک این کم‌‌حوصلگی صرفاً محصول شرایط اقتصادی نیست، و بخش عمده‌‌ای از آن ناشی از  نوع نگاه و ارزشگذاری ما نسبت به “کار”  است.

Stand_Work

در عین حال، گروهی نیز هستند که با علاقه به کار خویش، کار را به خاطر ارزشی که به کار نسبت می‌‌دهند با احساس هدفمندی، تعهّد و مسئولیت دنبال می‌‌کنند و رویکردی حداکثری در ارائه خدمت دارند، اینان از کار خود لذّت می‌‌‌برند و زمان کار را جزئی از  شور و نشاط زندگی  خود می‌‌بینند.

در این سخنرانی نگاه جدیدی به کار ارائه می‌‌گردد. رسیدن به رضایت درونی در کار، گاه نیازمند نوعی تغییر نگرش به کار است. چگونه می‌‌توانیم نگاه خود را به کار تغییر دهیم؟ از سوی دیگر به ریشه‌‌های تاریخی برخی پدیده‌‌‌های اجتماعی مانند کم‌‌ارزش بودن کار، تحقیر برخی مشاغل، و ضعف رابطه تحصیل با کار  و   نیازهای اجتماع و در مقابل آن توجّه نامعقول به مدارک تحصیلی به عنوان پرستیژ اجتماعی  پرداخته شده و برخی از ضرورت‌‌های برنامه‌‌ریزی برای ارزش یافتن کار در جامعه مطرح می‌‌‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.