تحلیلی بر تخریب محیط زیست در تمدّن صنعتی معاصر (3)

انتشار یافته در تاریخ: 28 می 2014

(ضرورت بازنگری و تغییر در سبک زندگی )

اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی؛ رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات و گیاهان و طبیعت و عدم تخریب محیط زیست؛ حفظ فرصت کافی جهت رشد فکری و ارزش‌های معنوی. ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف علاوه بر توجه به بخش تولید، قانون‌گذاری تولید در نگرش پاسخگو به نظام طبیعت باید چگونه باشد؟ Thumb68مفهوم پیشرفت با توجّه به سازگاری انسان با طبیعت، استفاده غیر مخرّب از منابع طبیعی، طرّاحی شهرها بر مبنای سازگاری با محیط زیست، پرورش احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست در فرزندان، هم‌اندیشی برای غلبه بر موارد کنونی تخریب محیط زیست.

(مدّت زمان جلسه حداقل ۲ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.