تحلیلی بر تخریب محیط زیست در تمدّن صنعتی معاصر (3)

انتشار یافته در تاریخ: 28 می 2014

(ضرورت بازنگری و تغییر در سبک زندگی )

اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی؛ رعایت حقوق انسان‌ها و حیوانات و گیاهان و طبیعت و عدم تخریب محیط زیست؛ حفظ فرصت کافی جهت رشد فکری و ارزش‌های معنوی. ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف علاوه بر توجه به بخش تولید، قانون‌گذاری تولید در نگرش پاسخگو به نظام طبیعت باید چگونه باشد؟ Thumb68مفهوم پیشرفت با توجّه به سازگاری انسان با طبیعت، استفاده غیر مخرّب از منابع طبیعی، طرّاحی شهرها بر مبنای سازگاری با محیط زیست، پرورش احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست در فرزندان، هم‌اندیشی برای غلبه بر موارد کنونی تخریب محیط زیست.

(مدّت زمان جلسه حداقل ۲ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

خانواده سالم، احیای خانواده، و جامعه خانواده محور وجه بارز کار علمی استاد را تشکیل می دهد، و سابقه ای بیش از چهل سال را در تحقیق و مشاوره رقم زده است. در نگرش ایشان، ارزش های اجتماعی از خانواده سرچشمه می گیرد و خانواده منبع رشد اخلاقی جامعه است، و حل موثر بیماری های اجتماعی با توجه به محوریت خانواده سالم امکان پذیر خواهد بود. ایشان در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره روانشناختی دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده اند. وجه مهم دیگر فعالیت علمی و تخصصی ایشان، حوزه جوانان، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی، به خصوص آموزش عالی و دانشگاهی است. امروز ایشان به عنوان مشاور ارشد رئیس دانشگاه شاهد، و نیز به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه علم و صنعت برای پیشرفت علمی بر مبنای ارتقای فضای انسانی تلاش می کنند. ایشان معتقدند که انگیزه قوی و ارتباطات سالم انسانی در میان اعضای دانشگاه، کلید تحرک علمی است و بیدار کردن انگیزه های خفته جوانان، به معنای فعال ساختن ظرفیت های نهفته دانشگاه برای تاثیرگزاری در کشور است.