ظهور و افول اسپانیای اسلامی

انتشار یافته در تاریخ: 3 نوامبر 2013

اسپانیا سرزمینی است در جنوب قاره اروپا، که به مدّت قریب هشتصد سال تمدّن اسلامی، نگین شکوفایی علمی و دروازه انتقال علوم و فنون به سایر مناطق اروپا بوده است. در این سخنرانی به  ترسیم جلوه‌‌های زندگی روزمره، کتابخانه‌‌ها و مراکز پویای علمی، و شرایط صنعت و بازار در آن دوره  پرداخته شده، و به استناد منابع تاریخی، شرایط اروپا به طور همزمان در آن دوره مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. اماّ اشتباهاتی که حاکمین اسپانیای مسلمان مرتکب شدند، به همراه دسته‌‌ای از  عوامل اجتماعی درونی و عوامل بیرونی، آرام آرام این جامعه پویا را تضعیف کرد، تا در سال ۱۴۹۲، مغلوب جنگجویان شمال اروپا گردد.

Stand_ISpain

این عوامل چه بود؟ و چگونه زمینه تضعیف یکی از قوی‌‌ترین و ثروتمندترین جوامع آن زمان فراهم آمد؟ و میراث آن به چه کسانی رسید؟

در این سخنرانی علاوه بر کوشش برای پاسخ به  سوالات فوق، به شواهد زنده انتقال علوم  پایه و فنون مهندسی از جهان اسلام به اروپا از  دروازه اسپانیا اشاره شده و آرای مورّخان غربی و شرقی در این زمینه به طور همزمان مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. چنان که خواهیم دید، این بررسی، به  زندگی علمی امروز ما، بسیار مرتبط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.