پویایی در دانشکده فیزیک: در مسیر شکوفایی علمی

انتشار یافته در تاریخ: 7 دسامبر 2014

speaker_logo  در جلسات اولیه با دانشکده فیزیک، برخی از دانشجویان مطالبی درباره اشتغال و آینده شغلی در کشور ابراز کرده و نگرانی‌هایی را مطرح کرده بودند. از سوی دیگر اساتید دلسوز دانشکده نیز با احساس مسئولیتی که داشتند نیاز به تحوّل و ارتقای دانشکده را مطرح نموده بودند. بحث‌های اینجانب درباره عوامل کم‌انگیزگی یا انگیزش و پویایی در دانشجویان زمینه‌ساز دعوت به تشکیل این جلسه از سوی اساتید محترم شد. سرفصل‌های این جلسه به اختصار عبارتند از: بحث اوّل: در رابطه با عقل و به کارگیری همّت انسانی،  بحث دوم: در خصوص موانع پیشرفت و مواجهه با نگرش‌های منفی در حرکت به جلو،  بحث سوم: تعریف سازمان با مدیریت ایستا و سازمان با مدیریت تحوّل‌گرا،  بحث چهارم: اهمّیت علوم پایه و آینده شغلی دانش‌آموختگان،  بحث پنجم: بعضی از راهکارهای اجرایی برای پویایی در دانشکده فیزیک، شامل  آگاهی از ظرفیت‌های درونی دانشکده،  نقش‌آفرینی فعّال دانشجویان در پیشرفت علمی دانشکده.

 

So_DAPhysics_3

So_DaPhysics_2     So_DaPhysics_7     So_DaPhysics_1

So_DaPhysics_4        So_DaPhysics_6       So_DaPhysics_5

speaker_logoسخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده فیزیک  دانشگاه علم و صنعت، ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.