سخنرانی ها

بهبود و رشد رفتارهای سازمانی از طریق توجّه به ارتقای فضای انسانی

انتشار یافته در: آوریل 2014

مفهوم فضای انسانی در سازمان، احساس امنیت و سایر نیازهای طبیعی انسان در محیط، دو مولّفه فضای انسانی: عوامل محیطی مؤثّر بر روان انسان و عوامل اجتماعی مؤثّر بر روان انسان، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

ارتباط بهتر با والدین برای شادکامی در خانواده

انتشار یافته در: آوریل 2014

(برای دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان)

شادمانی حقیقی: ایجاد هدف جمعی در خانه، مسئولیت پذیری در خانه، تفاهم: چگونه والدین خود را بهتر درک کنیم؟ چگونه به والدین خود کمک کنیم که دنیای ما را بهتر درک کنند؟ در چه هدفی با آن‌ها همراه شویم؟ مسئولیت ما نسبت به خانواده ما چیست؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

افسانه‌ای به نام شکاف نسل‌ها (۲)

انتشار یافته در: آوریل 2014

تغییر بایستی از پدر خانواده آغاز شود: راهکارهای ایجاد دنیای مشترک بین والدین و فرزندان، هدف مشترک و تلاش مشترک، رشد مسئولیت‌پذیری در ازای یاری‌رسانی به خانواده، نیاز به تشکیل جهان‌بینی مشترک، چسب محکمی به نام اندیشه توحیدی، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

افسانه‌ای به نام شکاف نسل‌ها (۱)

انتشار یافته در: آوریل 2014

آن‌چه امروزه به شکاف یا فاصله میان نسل‌ها تعبیر می‌شود چیست؟ علل زیربنایی فاصله: مقابله سرمایه‌داری با خانواده و فردفرد کردن جامعه، فرهنگ آسان‌طلبی و مصرف‌گرایی در مقابل مسئولیت‌پذیری نسبت به والدین، محوریت هیجان و هیاهوی تبلیغاتی در جوامع سرمایه‌‌محور و جذب جوان به مسائل سطحی و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

ارتباط با فرزندان

انتشار یافته در: آوریل 2014

عوامل کاهش ارتباطات کلامی و بی نیازی کاذب نسبت به یکدیگر، ارتباط مؤثّر با همسر،  انتخاب اسباب بازی و بازی گروهی با فرزندان، نقش تلویزیون و رسانه و ضرورت کنترل آن، توسعه ارتباطات درون خانوادگی از طریق اجرای برنامه‌های مشترک اجتماعی، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

پرورش دانشجویان کارآشنا و کارآفرین

انتشار یافته در: مارس 2014

کار و فراوانی کار، ناآگاهی از زمینه‌های نیاز جامعه، شناخت نیاز و شهامت کارآفرینی، مروری بر برخی از نیازهای ملّی ما با زمینه گسترده برای کار، تشویق دانشجویان به تفکّر درباره نیازهای جامعه و مشارکت در حلّ مشکلات اجتماعی و صنعتی، مسئولیت‌پذیری دانشجویان، مرور طرح‌های آموزشی و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

پیشینه پربار مهندسی در تاریخ ایران

انتشار یافته در: مارس 2014

مهندسی و نیازهای جامعه، اختراعات بنیادین، بنوموسی و ابزار خودکار، الجزری و پمپ‌ها و آدمواره‌ها، ساعت و زمان‌سنجی، ابن سینا و فیزیک مکانیک و طراحی جرثقیل، معماری و ساخت بنا: مساجد میدان نقش جهان، مهندسی عمران: تقسیم مساوی آب و آبراه‌های گسترده، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحلیل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر

انتشار یافته در: مارس 2014

نقش خانواده در بروز زمینه‌ رفتارهای پرخطر، ظرفیت‌های بالقوّه دوران جوانی، شیوه‌های کمک به دوست‌یابی صحیح توسّط خانواده، عوامل روانشناختی گرایش به سیگار در نوجوان، زمینه‌های گرایش نوجوان به همسالان بزهکار، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

اهمال‌کاری، شناخت ریشه‌ها و برخی راهکارهای مقابله

انتشار یافته در: مارس 2014

علل و عوامل اهمال‌کاری(Procrastination): نامطبوع بودن کار، بزرگ‌‌انگاری کار و احساس ناتوانی، عزّت نفس پایین، درماندگی آموخته شده، افسردگی، روحیه خودمختاری و سرکشی، عملکرد آنیImpulsiveness ، هیجان‌جویی  Sensation Seeking و به تأخیر انداختن کارهای کم هیجان برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

گسترش نامکان‌ها در عصر حاضر و تقابل با طبیعت انسانی ما

انتشار یافته در: مارس 2014

مکان و نامکان، ویژگی‌های نامکان و  پیام‌های آن، مدرنیته و شکل‌گیری آن، پیام‌هایی که بناها و ساختارهای مدرن به روان ما مخابره می‌کنند، سرمایه‌داری و ساخت انسان ماشینی، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

علل ماندگاری شخص در فضای اجتنابی از حل مسئله

انتشار یافته در: مارس 2014

تحلیل روانشناختی ایجاد و ماندگاری فاصله میان یک شخص با فرد یا گروه اجتماعی دیگر - عوامل درونی بازدارنده از جمله تاریک دیدن دیگری، قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌ها، عدم پذیرش اطلاعات مخالف با جهت‌گیری فکری شخص، و عدم تمایل به برهم ریختن نظم ذهنی فعلی و ایجاد چالش مجدد، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

اساتید و مهارت ارتباط مؤثّر با دانشجویان

انتشار یافته در: مارس 2014

چالش‌های روان‌شناختی دانشجویان سال اوّل در ورود به محیط جدید، شیوه‌های متفاوت درس خواندن، مفهوم ارتباط صمیمی و محترمانه، مشارکت دانشجویان در دانشگاه، به رسمیت شناختن دانشجو، دانشجویان از اساتید الگو می‌گیرند، تبعات برخورد گرم در برابر برخورد سرد، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

مدیریت فضای انسانی در محیط‌های آموزشی

انتشار یافته در: مارس 2014

چند مفهوم از روان‌شناسی اجتماعی و محیطی، مفهوم مکان و نامکان، نیازهای روانشناختی فراگیرندگان تازه‌وارد، مسئله انگیزش و پویایی فراگیرندگان، ویژگی‌های خاص جوان امروز، آسیب‌شناسی انسانی شیوه‌های آموزش و ارزشیابی، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

آشنایی با علم طبیعی و تأثیر آن بر سلامت روان

انتشار یافته در: فوریه 2014

مقایسه زندگی شهری و روستایی، میزان دسترسی به طبیعت،  غلبه رسانه: دریافت حقیقت با واسطه (Mediated  Reality) در مقایسه با تماس مستقیم با واقعیت، شکل‌‌‌‌گیری مفاهیم و ادبیات ذهنی کودکان و تأثیرپذیری آن از محیط، حکمت یا علم طبیعی، معلومات متّکی به رسانه‌‌‌‌ها، سازگاری اجزا در علم طبیعی، آشفتگی‌‌‌‌های روانی و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

گام‌های معنوی در سلامت روان

انتشار یافته در: فوریه 2014

احساس امنیت و نقش محوری آن در روان انسان، ارتباط با خداوند، باور به قانون‌‌‌‌مندی جهان، اعتقاد به ویژگی عمل و عکس العمل در جهان، مسئولیت-پذیری انسان در قبال خود و دیگران، شفافیت، کنترل نفس، خالص شدن و صداقت در رابطه با خود، اعتقاد به گستردگی حق و نابودشدنی بودن باطل و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

حال خوب و چگونگی حفظ آن از طریق سلامت معنوی

انتشار یافته در: فوریه 2014

پاسخ‌‌‌‌گویی به وجدان آگاه خود و پاسخ‌‌‌‌گویی نسبت به رفتار خود در قبال دیگران، رابطه انسان با خداوند، با خودش، با طبیعت و با جامعه، برخی از اصول نگرش در سلامت معنوی: خداباوری، باور به قانون‌‌‌‌مندی جهان، اعتقاد به تداوم جهان پس از مرگ (ما همیشگی هستیم)، اعتقاد به اصل عمل و عکس‌‌‌‌العمل، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

آموزه‌های طبیعی زندگی روستایی و چالش‌های زندگی شهری

انتشار یافته در: فوریه 2014

چهاردیواری و فضاهای مصنوعی، آثار فضاهای مسکونی فعلی در تربیت کودکان عاصی و ناسازگاری آن با شادکامی سالمندان، پیام‌‌‌‌های مصنوعی، مکان‌‌‌‌ها و نامکان‌‌‌‌های شهری، طبیعت آدمی، زندگی طبیعی و علم و حکمت طبیعی، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تاراج و تخریب میراث ملّی (درسی که باید از آن بسیار بیاموزیم)

انتشار یافته در: ژانویه 2014

دوران تجدّد، مقایسه عملکرد ایران و ژاپن در کسب علوم فنّی از اروپا، گسست از فرهنگ بومی، داستان یهودیان پارچه فروش، تاراج کتب خطّی و داستان یک عالم فداکار، تاراج میراث ملّی همزمان با خودباختگی فرهنگی، هیئت‌‌‌‌های اکتشاف فرانسوی و حفریات شوش، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

آثار و علل قحطی‌های ایران

انتشار یافته در: ژانویه 2014

تعریف قحطی و خشکسالی، تاریخچه قحطی‌‌‌‌ها در ایران، عوامل زیست محیطی، عوامل درونی اجتماعی، عوامل استعماری، نقش استعماری انگلستان در قحطی‌   ‌‌‌های چند سده اخیر، ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

دوران استعمار تمام نشده است (آسیا/آفریقا/آمریکای لاتین)

انتشار یافته در: ژانویه 2014

داستان استعمار و تداوم آن در جهان امروز، شکل‌‌‌‌گیری ساختار سلطه‌‌‌‌، انگلستان و شبکه اقتصاد جهانی، برهم ریختن الگوهای بومی در کشورهای مستعمره،  تفاوت توسعه و پیشرفت، شرایط مستعمرات اقتصادی، تخریب طبیعت و محیط زیست در اثر اشاعه اقتصاد مبتنی بر تولید و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

پیامبر اکرم(ص): نیکوترین الگوی انسان سالم

انتشار یافته در: ژانویه 2014

جلوه‌هایی از کودکی رسول اکرم، نگاه دلسوزانه رسول اکرم به جامعه قبل از بعثت، پیمان جوانمردان و مشاهده تیره‌روزی‌های جامعه، بعد از بعثت؛ نگاه رحمت، برخی از ویژگی‌های رفتار و اخلاق رسول خدا(ص)، مزاح‌های شیرین رسول خدا(ص)، آرامش درونی و بردباری در گوش کردن، عشق و دلسوزی بر هدایت انسان‌ها، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

اهداف ارزشمند و پیشرفت شغلی

انتشار یافته در: ژانویه 2014

هدف کوتاه مدت و دراز مدت، انتخاب شغل و رشته بر وفق علاقه، پراکندگی نیروها در غیاب هدف، نیاز به جهان بینی و چارچوب فکری، حفاظت از سرمایه های خدادادی،  خدمت رسانی و نشاط درونی دائمی، رابطه انسان های بزرگ با اهداف و آرمان‌های بزرگ، افزایش خلّاقیت و بهره‌وری فردی برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

علم، معرفت و حکمت

انتشار یافته در: ژانویه 2014

علم و مفهوم  Science، محدودیت علم امروز، مروری بر عوامل جدایی علم از فلسفه و دین در غرب، شیوه علمی حکمای ایرانی، مفهوم معرفت و حکمت، کلید علم حقیقی، یکپارچه دیدن و توجه به اتصال اجزای عالم هستی، در جستجوی اندیشه خلقت (اینشتین)، نقد چند دیدگاه، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

برنامه علمی بومی در آموزش و پژوهش

انتشار یافته در: ژانویه 2014

چرا شرایط فعلی با نیازهای بومی ما سازگار نیست،  تاریخچه آموزش جدید در ایران و اقتباس از غرب، علوم در خدمت صنعتی شدن غرب، جدایی تعلیم و تربیت از نیازهای ما، لزوم شناخت برنامه‌ریزان از نیازهای جامعه، تجربه و تفکر، پیشینه علمی ما و شیوه درس‌گذاری، ظرفیت جهان‌بینی الهی ما برای گشودن عرصه‌های جدید در علم، بررسی ویژگی‌های لازم برای برنامه علمی بومی در حوزه‌های کشاورزی، دفاعی، و...، اساس تربیت انسان متعالی و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

مسئولیت ما در قبال ذهن خویش

انتشار یافته در: ژانویه 2014

آیا انسان در قبال شکل‌گیری تدریجی ذهنیات خویش مسئول است؟ نگاه به طبیعت، مفهوم ظرفیت، ضرورت شکوفایی و توازن، اختیار انسان، مفاهیم مسئولیت و رشد، مسئولیت در قبال دوری از عوامل مخرّب و حرکت به سوی آن‌چه با رشد و شکوفایی انسانی ما در وفق است، اطلاعات مخرّب از دیدگاه روانشناختی، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تدبیر زندگی مشترک برای زن و شوهر جوان

انتشار یافته در: ژانویه 2014

پیمان ازدواج یک پیمان سه‌جانبه است، اصول سلامت و پویایی خانواده: حمایت از یکدیگر، رشد و علم‌آموزی با یکدیگر، اهداف مشترک و خدمت با یکدیگر، حمایت از یکدیگر در تعمیق اندیشه دینی و معنوی، احترام به یکدیگر، رعایت حریم‌های یکدیگر، جلسات منظم برای گفتگو با یکدیگر، چه چیزهایی باید هرگز انجام نشوند، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

شیوه‌های تدریس در مدرسه و ضرورت بازنگری

انتشار یافته در: دسامبر 2013

تربیت نسل متفکر و دارای قدرت تحلیل، انتظارات آموزشی از درس تاریخ، مثال: تحلیل دلایل سقوط تمدن مسلمین در اسپانیا، پرورش قدرت تحلیل به عنوان نیاز "زندگی امروز" ما، نمونه­‌هایی از شیوه‌های تدریس مبتنی بر تحلیل و برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

فلسفه تعلیم و تربیت و لزوم بازنگری

انتشار یافته در: دسامبر 2013

 چگونگی طرح نام دانشمندان مسلمان در کتب درسی، معانی علم و علم حقیقی، سه نگرش مولد: (۱)حکیمانه و یکپارچه دیدن آفرینش، (۲)پرسشگری در خصوص چراها، (۳) قدرت نگاه از زوایای مختلف.  به دنبال این مبحث، مروری بر تحوّل نگرش به علم در زمینه تاریخی عرضه می‌­شود: تاریخچه تحوّلات نگرش علمی در چند قرن اخیر: مفهوم نگاه علمی Scientific، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

رابطه دانشگاه و صنعت ما

انتشار یافته در: دسامبر 2013

تاریخچه و نحوه شکل­‌گیری دانشگاه­‌ها در کشورهای صنعتی، آغاز جدایی علم و فلسفه و قرار گرفتن علم در خدمت تکنولوژی و شکل­‌گیری صنعت به شکل امروزی، شکل­‌گیری دانشگاه و صنایع در کشور ما، دغدغه‌­های دانشگاه­‌های امروز و نگرش دانشگاه به رسالت خود، برنامه و متون درسی، نیازهای صنعت، مسیر آینده ما چیست؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

در جستجوی خوشبختی و رضایت درونی

انتشار یافته در: دسامبر 2013

چگونه لذّت ببریم؟ آیا زحمت تأمین معاش با بهره‌­مندی از زندگی منافات دارد؟ معنا یافتن لذّت در تلاش، آیا میزان امکانات و رفاه معیار خوشبختی است؟ رشد دنیای عظیم درونی و احساس شادکامی، نگاه ما به سختی­‌ها چیست؟ اصل بده و بستان، سختی­‌ها باعث رشد ظرفیت‌­های ما می­‌شوند. برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

کنترل خشم از طریق جهان‌بینی آگاهانه

انتشار یافته در: دسامبر 2013

زمینه­‌های خشم، تبیین روانشناختی خشم و رفتار پرخاشگرانه، زمینه­‌های بروز خشم در خانواده، خشم پنهان و پرخاشگری منفعلانه، خشونت رسانه‌ای و مشاهده خشونت و آثار آن بر پرخاشگری، فشار روانی، ظرفیت عصبی و آستانه تحریک­‌پذیری، شیوه­‌های کنترل خشم: تخلیه خشم یا فروخوردن آن؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

مسئولیت یعنی چه و چرا باید متعهد به مسئولیت بود؟

انتشار یافته در: دسامبر 2013

مسئولیت‌­پذیری به عنوان عامل رشد فردی و رشد جامعه، تبعات زندگی ماشینی در عدم شکل‌گیری روحیه مسئولیت­‌پذیری،  آموزش مسئولیت­‌پذیری از کودکی، تفاوت دو نگاه مادی و معنوی، نقد تعریف انسان به عنوان موجود سودجو، سیری‌ناپذیری انسان، مسئولیت‌پذیری انسان معنوی، تصویر والدین از خوشبختی فرزندان و القای اهداف فردگرایانه، برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

بحران نسل‌پروری و آثار کاهش جمعیت در آینده ایران

انتشار یافته در: دسامبر 2013

اهمیت مسئله جمعیت و توانمندی و بقای یک ملّت، آثار کاهش زاد ولد در آینده نزدیک، ریشه­‌یابی بحران نسل­‌پروری، موانع ازدواج، و موانع زاد ولد:  انگاره­‌های معاصر درباره استاندارد زندگی، افزایش انتظار رفاه و نیازهای کاذب، بلوغ ذهنی دیررس در عصر حاضر، نقائص تربیتی معاصر در جامعه ما (تربیت فرزندان وابسته و آسان­‌طلب و در بند نیازهای خود)،  برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

شیوه‌های برقراری ارتباط همدلانه در خانواده

انتشار یافته در: دسامبر 2013

speaker_logo  شفافیت در روابط همسری، والدگری و فرزندپروری، پایبندی اعضای خانواده به صداقت در گفتار و رفتار با یکدیگر، خواسته­‌ها و نیازهای نوجوانان از والدین خود، آشنایی با رفتارهای کلامی و غیرکلامی، ویژگی­های رفتار همدلانه با نوجوان و تفاوت­ آن با همدردی، نحوه ورود به دنیای نوجوان برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

جامعه خانواده‌‌محور

انتشار یافته در: نوامبر 2013

شاید زیاد گفته شده باشد که : "خانواده، واحد بنیادین جامعه است." امّا این مهم‌‌ترین نهاد جامعه انسانی، که تنها کانون عاطفه و همدلی و مهد اصلی پرورش نهال انسانی است، از سوی ساختار مدرن شده جوامع امروزی که متأثّر از پیامدهای تفکّر سرمایه‌‌داری هستند، به شدّت تحت فشار و حمله قرار دارد. چرا؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

مهارت‌‌های گفتگو در خانه

انتشار یافته در: نوامبر 2013
بسیاری از جدایی‌‌ها و شکست‌‌ها در زندگی مشترک، ناشی از کمبود گفتگو است. با گذشت زمان و پیش رفتن در مسیر زندگی مشترک، زن و شوهر نیاز بیشتری به اتّکا به یکدیگر دارند و این به نوبه خود محتاج درک یکدیگر، و داشتن نگاهی مشابه و مشترک به دنیای بیرون است. امّا اگر زن و شوهر نتوانند با صرف وقت و گفتگوهای مستمر به فرهنگی مشترک برسند، چگونه می‌‌توانند در بحران‌‌ها یکدیگر را درست بفهمند؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

شیوه‌‌های آموزش پویا

انتشار یافته در: نوامبر 2013

این سخنرانی با مطرح کردن بخشی از دانش موجود درباره شیوه‌‌های پویای آموزش، می‌‌کوشد زمینه مساعدی برای  مدیریت تحوّل‌‌گرا و پویا فراهم آورد. در این سخنرانی ابتدا به طرح ویژگی‌‌های مورد نیاز در یک ساختار آموزشی پویا توجه نموده، و متعاقب آن به الگوهای تدریس و یادگیری فعّال و نقش استاد در آن‌‌ها پرداخته می‌‌شود. برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

نقد ساختار آموزشی

انتشار یافته در: نوامبر 2013

ساختار آموزش و ارزشیابی امروز ما، چه در دوران مدرسه و چه در سطح دانشگاه، دارای مزایا و معایبی است که نتایج خود را مستقیماً در حوزه خانواده، صنعت، اقتصاد، و روابط اجتماعی آشکار می‌‌سازند. نقاط قوّت و ضعف ساختار آموزشی ما کجاست؟ و ساختار مطلوبی که بتواند نسلی اندیشمند، و مجهّز به قدرت تحلیل و خلّاقیت و ایجاد راه‌‌حل‌‌هایی خارج از آموخته‌‌های رسمی  پرورش دهد چگونه ساختاری است؟ برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

زمینه‌‌های رشد خلاقیت

انتشار یافته در: نوامبر 2013

توجّه به خلّاقیت در آموزش امری ستوده است. امّا حرکت به سوی پرورش دانش‌‌آموزان یا دانشجویان خلّاق به آسانی برگزاری یک کلاس، مثلاً برای بالا بردن مهارت‌‌های کامپیوتری افراد نیست. به نظر می‌‌رسد خلّاقیت حقیقی نیازمند تحولات مهمّی در ساز وکارهای آموزشی است. برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تحولات تاریخی شیوه‌‌های تدریس و آموزش

انتشار یافته در: نوامبر 2013

برنامه آموزشی هر کشور مبتنی بر نوعی نگرش به فرایند رشد و شیوه یادگیری انسان است، که از تولید نیروهای انسانی مورد نیاز کارخانجات صنعتی تا رشد همه جانبه نیروهای بالقوه انسان را شامل می‌‌شوند. امروز بسیاری از صاحب‌‌نظران نقائص ساختار و برنامه آموزشی را یکی از عوامل پایه در مشکلات اجتماعی و صنعتی کشور می‌‌‌دانند برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

کار و رضایت درونی

انتشار یافته در: نوامبر 2013

کار بی‌‌شک اساس رشد و سازندگی هر جامعه‌‌ای است. امّا نگاهی به نحوه اداره مشاغل گوناگون در جامعه ما، نشان می‌‌دهد که بسیاری از اصحاب مشاغل، به  کار خود  به عنوان یک اجبار معیشتی می‌‌نگرند؛ امری که شاید از قناعت  به حداقل‌‌ها در اجرای کار و رفع تکلیف، یا کم‌‌‌رونقی و کم‌‌جلوه بودن برخی محیط‌‌های کاری مشهود باشد. برای ادامه مطالعه کلیک نمایید

تلاش علمی خستگی‌ناپذیر

استاد ساویز کار تخصصی خود را در رشته مهندسی آغاز کردند و پیشینه موفقی شامل بیش از بیست و پنج سال مدیریت تولید ماشین آلات صنعتی در کشور دارند. همزمان با توجه به گرایش عمیق به مطالعات انسانی، تحصیلات خود را در حوزه جامعه شناسی و سپس روانشناسی دنبال کردند. در فاصله سالهای 1386 تا 1390 عهده دار مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت و نیز مشاور دانشکده مهندسی برق در ارتقای فضای انسانی و پیشرفت علمی بوده و امروز ضمن ادامه تحقیقات خود، به عنوان مشاور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه به اجرای طرح هایی برای رشد پویایی و انگیزه علمی و سلامت دانشجویان مشغول هستند. علائق تحقیقاتی ایشان در حال حاضر در حوزه روانشناسی خانواده ، و روانشناسی اجتماعی و محیطی با تکیه بر محیط‌های آموزشی و فضای انسانی دانشکده ها و ارتباط ساختار و کیفیت آن ها با انگیزش و سلامت فراگیرندگان است. ایشان هرروزه سهم مهمی از وقت خود را به مطالعه و ارائه مشاوره اختصاص می دهند.

زندگی نامه

آثار فرهنگی اجتماعی دانشجویان